shadow

Doradztwo zawodowe i rodzinne

Przygotowuje do prowadzenia poradnictwa zawodowego i rodzinnego dla osób z niepełnosprawnością, a także współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy zawodowego.