shadow

Doradztwo zawodowe w edukacji

Przygotowuje do pracy na stanowisku nauczyciela – szkolnego doradcy zawodowego. Absolwent uzyskuje przygotowanie w zakresie orientacji zawodowej, diagnozy zainteresowań i możliwości kształcenia zawodowego oraz aktywizacji zawodowej. Absolwent nabywa kompetencje do pracy w placówkach takich jak: biura pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, centra pomocy rodzinie, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady pracy chronionej czy urzędy pracy.