shadow

Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

Przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi ze sprzężoną niepełnosprawnością w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej oraz środowiskowych domach samopomocy. Absolwent uzyskuje przygotowanie w zakresie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania, konstruowania i realizacji indywidualnych programów rehabilitacyjnych.