shadow

Rehabilitacja wzroku słabowidzących

Przygotowuje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zakresie rehabilitacji wzroku. Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu tyflopedagogiki oraz metodyki orientacji przestrzennej.