shadow

Surdopedagogika

Przygotowuje do pracy z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi na stanowisku nauczyciela w przedszkolach i szkołach integracyjnych, w przedszkolach i szkołach specjalnych oraz poradniach rehabilitacyjnych. Absolwent uzyskuje przygotowanie w zakresie: audiologii, wczesnej stymulacji rozwoju dziecka z wadą słuchu, surdologopedii, manualnych środków porozumiewania się osób niesłyszących, metodyki nauczania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego dzieci niesłyszących i słabosłyszących.