shadow

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Przygotowuje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Absolwent nabywa kompetencje w zakresie profilaktyki, wieloprofilowej diagnozy, rehabilitacji oraz wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub z zaburzeniami rozwojowymi.