shadow

Honorary Patronage

 


                         Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

 

                              Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

 

 

 


                  Akademia Pomorska w Słupsku

 

 

 


                 Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

 

 

 

                      EÖTVÖS   LORÁND   UNIVERSITY / Uniwersytet im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie

 

 


                     Katholieke Pabo Zwolle Holandia

 

 

                      Kaye Academic College of Education, Israel

 

 

 

                     National Pedagogical Dragomanov University Ukraine

 

 

                           Uniwersytet im. Adama Mickiwicza w Poznaniu

 

 

                               Uniwersytet Gdański

 

 


                     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 

                         Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

                    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 

 


                      Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 

 

 

                        Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

 

 


                               Uniwersytet Szczeciński

 

 

 

                                  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

 


                          Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej  i Interkulturowej w Poznaniu

 

 

 


                     Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

 

 

                            University of Presov in Presov