shadow

Narzędzia badawcze

Zapraszamy autorów narzędzi badawczych, które z powodzeniem udało się wykorzystać w prowadzonych badaniach, do współtworzenia tej bazy. Baza narzędzi badawczych będzie stanowić cenne źródło informacji i rozwiązań praktycznych dla  pedagogów prowadzących badania empiryczne z zakresu pedagogiki specjalnej.  W tym celu prosimy kliknąć opcję Dodaj narzędzie badawcze, następnie prosimy o wypełnienie odpowiednich pól formularza i zapisanie wprowadzonych treści. Dodana treść będzie widoczna po zatwierdzeniu jej przez administratora strony. Konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się w serwisie i zalogowanie. Informacje można także przesłać na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Znormalizowane Sprawdziany Znajomości Zasad Ortograficznych dla uczniów klas II-VI [SPR. ORTO]     autorzy: Elżbieta Karpińska, Bartosz M. Radtke     grupa wiekowa: 8;00-12;11     użytkownicy: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi Narzędzie składa się z dwóch zestawów zadań opracowanych dla uczniów klasy II i III oraz klas IV-VI. Każdy zestaw składa się z szeregu zadań weryfikujących znajomość poszczególnych aspektów polskiej ortografii. Sprawdzana jest teoretyczna znajomość zasad ortograficznych, jak również umiejętność przyporządkowywania ich do pisowni danego wyrazu. Diagnozowany uczeń ma szansę wykazać się rozumieniem poszczególnych zasad ortograficznych oraz umiejętnością ich stosowania. Zakres treściowy zadań został opracowany w oparciu o wytyczne podstawy programowej nauczania języka polskiego w szkole podstawowej oraz w oparciu o wybrane programy nauczania języka polskiego, dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN.   Skale Objawowe Zaburzeń Okresu Adolescencji. [SOZOA]     autorzy: Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke     sposób badania: badanie indywidualne     diagnozowany obszar: zaburzenia zachowania, ADHD, depresja, zaburzenia odżywiania     grupa wiekowa: adolescenci     użytkownicy: psycholodzy, pedagodzy (we współpracy z psychologami) Objawowe…
Thursday, 19 December 2013 12:39

SES - Skala Samooceny Rosenberga

Thursday, 19 December 2013 12:10

NJ - Nieznany Język

Thursday, 19 December 2013 12:06

LWO - Lista Wartości Osobistych

Page 1 of 2