shadow

Gallery

Here we present the photos and videos of events related to special pedagogy. We invite you to co-create with us this base. For this purpose, please contact Sylvia Kalinowska, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Grupa dzieci z Zespołu Placówek Edukacyjnych z Nowego Dworu Mazowieckiego 5 grudnia 2014 odwiedziła mury Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Studenci II roku Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z dr Dianą Aksamit zorganizowali na naszej uczelni spotkanie Mikołajkowe.
Kolejny rok Sceny OSPAR i kolejne emocje już za nami… XIX Ogólnopolska Scena Prezentacji Artystycznych Realizacji 27 listopada 2014 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zgromadziła ponad 600 gości z różnorodnych placówek opiekuńczych, wychowawczych, specjalnych i poprawczych.
Friday, 31 October 2014 11:16

Biwak studencki 24-25.10.2014 ,,RAZEM”

Zgodnie z planem (i - przy okazji - wielkim trudem włożonym w przygotowania do biwaku) spotkanie odbyło się w atmosferze przyjaznej, radosnej oraz pełnej podziwu dla obu stron: dzieci z  niepełnosprawnością oraz studentów II roku specjalności Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Specjalnej z cyklu OSOBA, która odbyła się w dniach 14–15 maja 2014 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w kręgu zagadnieni „OSOBA – pozytywne implikacje w teorii, badaniach
Zdjęcia z 7. Międzynarodowej Szkoły Letniej pt. "Psychologiczno-pedagogiczne wsparcie ucznia o zróżnicowanych potrzebach" /Psychological and educational support for pupils/students with diverse needs/, 15-25.09.2013, Warszawa Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
Zdjęcia z Seminarium kończącego projekt EFS realizowany w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej "Pedagogika specjalna - nowa specjalność" (01.08.2009-31.07.2013).