shadow
poniedziałek, 18 grudzień 2017 07:37

I Ogólnopolska konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wyzwania w edukacji osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną", Warszawa, 12.02.2018

Dodatkowe informacje

 • Tytuł: I Ogólnopolska konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wyzwania w edukacji osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną"
 • Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej, Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Miejscowość: Warszawa
 • Data konferencji: 12.02.2018
 • Ogólny opis:

   

   

  Wprowadzona w Polsce reforma strukturalno- programowa systemu oświaty, wymusiła szereg zmian w szkolnictwie dla uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, terapeutów, specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, mamy zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową zatytułowaną ,,Wyzwania w edukacji osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną”. Konferencja odbędzie w murach Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 12 lutego 2018 roku. Celem konferencji jest refleksja nad procesem usprawniania systemu edukacji dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Oprócz wystąpień w sesji plenarnej mających na celu ukazanie problematyki od strony podstaw teoretyczno-praktycznych, zaplanowane zostały warsztaty uwzględniające specyfikę pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w świetle nowych przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zachęcamy do udziału zarówno nauczycieli, kadrę kierowniczą placówek zajmujących się edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną.

   

  Wykłady plenarne wygłoszą:

  dr hab. prof. APS Barbara Marcinkowska:  Warunki skuteczności edukacji uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

  dr Stefan Przybylski: Edukacja osób z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – sukcesy i porażki reformy edukacji

  dr Izabela Fornalik: Jak pomóc osobom z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu pokonać drogę do dorosłości?

  mgr Lidia Klaro-Celej: Co powinno być priorytetem w edukacji uczniów z niepełnosprawnością?

                                          

  Warsztaty poprowadzą:

  Warsztaty poprowadzą:

  dr Diana Aksamit, dr Grażyna Walczak: Diagnoza a IPET w rzeczywistości szkolnej

  dr Marta Pągowska: Zachowania trudne u osób z niepełnosprawnością intelektualną – sposoby radzenia

  dr Izabela Fornalik: Seksualność osób z zespołem Aspergera

  mgr Barbara Szostak, mgr Lidia Klaro Celej:  Jak uczyć inaczej w szkole przysposabiającej do pracy?

  mgr Ewa Pisarek:  Oko-ręka-ruch, czyli wpływ rozwoju sensoryczno-motorycznego na umiejętności grafomotoryczne

  dr Radosław Piotrowicz :Zrozumieć niepełnosprawność- ICF a planowanie pracy z uczniem

   

  Patronat honorowy

  Jego Magnificencja Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej

  Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

   

  Komitet naukowy:

  Prof. dr hab. Joanna Głodkowska

  dr hab.,  prof. APS Andrzej Giryński

  dr hab., prof. APS Barbara Marcinkowska

  dr Marianna Marek-Ruka

  dr Tadeusz Kott

   

  Komitet organizacyjny:

  dr Stefan Przybylski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

  dr Diana Aksamit

  dr Radosław Piotrowicz

  mgr Katarzyna Kruś

  mgr Ewelina Młynarczyk-Karabin