shadow
środa, 03 styczeń 2018 09:26

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zaburzenia neurorozwojowe w aspekcie biologicznym i psychospołecznym", Rzeszów, 8-9.03.2018

Dodatkowe informacje

 • Tytuł: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zaburzenia neurorozwojowe w aspekcie biologicznym i psychospołecznym"
 • Organizator: Uniwersytet Rzeszowski, Zakład PSychologii, Wydział Pedagogiczny
 • Miejscowość: Rzeszów
 • Data konferencji: 8-9.03.2018
 • Ogólny opis:

   

   

   

  UNIWERSYTET RZESZOWSKI

  ZAKŁAD PSYCHOLOGII

  WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

   

  mają zaszczyt zaprosić Państwa

  na

  Ogólnopolską Konferencję Naukową

   

  Zaburzenia neurorozwojowe

  w aspekcie biologicznym i psychospołecznym

   

  Rzeszów, 8-9 marca 2018 r.
   

  www.konf-neurozw.ur.edu.pl

   

  Konferencję patronatem objęli:

  JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

  Prof. dr hab. Sylwester Czopek

  Dziekan Wydziału Pedagogicznego

  Dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR

   

  Komunikat nr 2

   

  Szanowni Państwo,

  Ponieważ zbliża się termin Konferencji, przesyłamy ponownie część najważniejszych informacji organizacyjnych z komunikatu nr 1 oraz inne istotne ustalenia, dotyczące tematyki wykładów plenarnych oraz zajęć warsztatowych.

   

  Komitet Naukowy Konferencji

   

  Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UR – przewodniczący Komitetu Naukowego i Konferencji;

  Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski

   

  Prof. zw. dr hab. Anna Grabowska

  Katedra Neuropsychologii Eksperymentalnej, Wydział Psychologii Uniwersytet SWPS;

  Pracownia Psychofizjologii, Zakład Neurofizjologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN

   

  Prof. zw. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis

  Zakład Metodologii i Diagnozy Psychologicznej, Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin;

  Zespół Psychologii Edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa

   

  Prof. zw. dr hab. Ewa Pisula

  Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

   

  Prof. zw. dr hab. Kazimierz Szmyd

  Katedra Historii i Teorii Wychowania, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski

   

  Dr hab. Krystyna Barłóg, prof. UR

  Zakład Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski

   

  Dr hab. Aneta Borkowska, prof. UMCS

  Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii,

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

   

  Dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW

  Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

   

   

  Poruszana problematyka będzie dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

  1. Etiologia i epidemiologia zaburzeń neurorozwojowych
  2. Zaburzenia neurorozwojowe w aspekcie diagnostycznym
  3. Funkcjonowanie psychiczne osób z zaburzeniami neurorozwojowymi
  4. Terapia, rehabilitacja osób z zaburzeniami neurorozwojowymi
  5. Osoby z zaburzeniami neurorozwojowymi w środowisku edukacyjnym
  6. Relacje rodzinne i intymne osób z zaburzeniami neurorozwojowymi. Wsparcie środowiska rodzinnego
  7. Osoby z zaburzeniami neurorozwojowymi w sferze publicznej – prawo i polityka społeczna, sytuacja na rynku pracy, obecność w kulturze, postawy społeczne wobec osób z zaburzeniami rozwoju

   

  Wykład inauguracyjny pt. „Wczesne symptomy zaburzeń ze spektrum autyzmu – wyzwania dla diagnozy” wygłosi Prof. zw. dr hab. Ewa Pisula (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski).

   

  Ponadto, wygłoszone zostaną następujące wykłady plenarne:

   

  1.  „Deficyty rozwoju językowego u dzieci z ryzykiem dysleksji - diagnoza i terapia” - Prof. zw. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis (Wydział Pedagogiki i Psychologii, UMCS w Lublinie; Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa).

   

  1. „Czy mówienie o współchorobowości w zaburzeniach neurorozwojowych ma sens?" Dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski).

   

  1. „Skuteczność treningów poznawczych w zaburzeniach neurorozwojowych"
   Dr hab. Aneta Borkowska, prof. UMCS (Wydział Pedagogiki i Psychologii, UMCS
   w Lublinie).

   

  W planie Konferencji są także warsztaty (zapisy podczas rejestracji w pierwszym dniu Konferencji):

   

  1. „Modyfikacja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”,
   Dr Aneta Lew-Koralewicz (Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski).

   

  1. „Deficyty w teorii umysłu u osób z zaburzeniami neurorozwojowymi”,
   Mgr Joanna Fularz (Poradnia Zdrowia Psychicznego ZOZ nr 2 w Rzeszowie; Centrum Diagnozy i Terapii „Cogito” w Rzeszowie).

   

  1. „Rozwijanie kluczowych dla funkcjonowania w środowisku szkolnym umiejętności u dzieci ze spektrum autyzmu”, Mgr Magdalena Lech (Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Niepubliczne Przedszkole „Kraina Uśmiechu”
   w Rzeszowie).

   

  Warunki uczestnictwa w Konferencji

   

  Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszenia w terminie do 20 stycznia 2018 roku, zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji:

  www.konf.neurozw.ur.edu.pl

  Konieczne jest również uiszczenie opłaty konferencyjnej. Opłata za czynny udział wynosi 420 zł i obejmuje uczestnictwo sekcjach i panelach dyskusyjnych, materiały konferencyjne, bufet kawowy, obiad, udział w uroczystej kolacji oraz publikację w czasopiśmie naukowym „Kultura-Przemiany-Edukacja” (po otrzymaniu pozytywnej recenzji artykułu).

  Każdy współautor referatu (bądź plakatu), który będzie uczestniczył w obradach konferencyjnych, zobligowany jest do wypełnienia oddzielnego formularza zgłoszenia i uiszczenia opłaty konferencyjnej.

  Organizatorzy proponują dwie możliwości publikacji tekstów wystąpień (po uzyskaniu pozytywnych recenzji):

  1. W czasopiśmie „Edukacja-Technika-Informatyka” (9 pkt. MNiSW) – teksty z wyraźnymi odniesieniami edukacyjnymi. Publikacja w periodyku jest dodatkowo płatna.

  Więcej informacji pod adresem: http://eti.rzeszow.pl/

   

   

  1. W Roczniku Wydziału Pedagogicznego UR „Kultura-Przemiany-Edukacja” – teksty o profilu pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym i inne, związane z szeroko pojętą problematyką wychowania i edukacji. Dodatkowa opłata za ewentualną publikację nie będzie pobierana. Czasopismo stara się o przyznanie punktacji MNiSW.

  Więcej informacji pod adresem:  

  http://www.ur.edu.pl/wydzialy/pedagogiczny/rocznik-wydzialu-pedagogicznego-kultura-przemiany-edukacja

   

   

  Opłata za uczestnictwo bierne to 180 PLN (obejmuje ona udział w sekcjach oraz panelach dyskusyjnych, materiały konferencyjne, bufet kawowy i obiady, bez uczestniczenia w uroczystej kolacji), bądź 330 PLN (z udziałem w uroczystej kolacji).

   

  Opłatę konferencyjną należy wpłacić w terminie do 30 stycznia 2018 roku na konto:

  Bank Handlowy

  Nr: 25 1030 1999 7896 0000 0170 0035

  z dopiskiem: Konferencja zaburzenia neurorozwojowe oraz podaniem imienia i nazwiska Uczestnika konferencji oraz afiliacji.

   

  Miejsce Konferencji

   

  Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Pigonia 1, 35-959 Rzeszów.

   

   

  Proponowana baza noclegowa w Rzeszowie

   

  Hotel FRYDERYK

  ul. Szopena 33

  35-055 Rzeszów

   

  Hotel HILTON GARDEN INN RZESZÓW

  ul. Kopisto 1

  35-315 Rzeszów

  Hotel PREZYDENCKI*

  ul. Podwisłocze 48

  35-309 Rzeszów

  wjazd od ul. Kopisto 1

  GRAND Hotel

  ul. Dymnickiego 1A

  35-900 Rzeszów

  www.fryderykhotel.pl

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  tel.: +48 17 857 10 32

  www.hiltonhotels.com/pl_PL/polska/hilton-garden-inn-rzeszow/

  tel.:+48 17 7700 000

  www.hoteleprezydenckie.pl

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  tel.: +48 17 860 65 00

  www.grand-hotel.pl

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  tel.: +48 17 250 00 00

  *Hotel Prezydencki oferuje zakwaterowanie dla Uczestników Konferencji w specjalnych cenach.

   

  Koszty przejazdu na konferencję oraz noclegu/ów Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

   

   

  Kontakt

   

   

   

  Zakład Psychologii

  ul. Ks. Jałowego 24

  35-010 Rzeszów

  tel. (17) 872 18 83

   

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

   

   

  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

  dr Tomasz Gosztyła   tel. 600190733

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

   

  Sekretarz

  dr Małgorzata  Marmola   tel. 693977297

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

   

   

   

  Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy już wybrali bądź wybiorą naszą Konferencję do prezentacji swoich badań, przemyśleń oraz wymiany doświadczeń. Mamy nadzieję, że program imprezy będzie dla Państwa interesujący i inspirujący.

   

   

  Z poważaniem,

   

  Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UR

  Przewodniczący Komitetu Naukowego i Konferencji

   

  Dr Tomasz Gosztyła

  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego