shadow
poniedziałek, 15 styczeń 2018 13:32

Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Edukacja dla rozwoju – edukacja w rozwoju – teoria i praktyka. Udane przedsięwzięcia – ważne perspektywy, Cieszyn, 24-25.05.2018

Dodatkowe informacje

 • Tytuł: Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Edukacja dla rozwoju – edukacja w rozwoju – teoria i praktyka. Udane przedsięwzięcia – ważne perspektywy
 • Organizator: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejscowość: Cieszyn
 • Data konferencji: 24-25.05.2018
 • Ogólny opis:

   

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa
  Edukacja dla rozwoju – edukacja w rozwoju – teoria i praktyka.
  Osiągnięcia – ważne perspektywy
  Cieszyn, 24-25 maja 2018 r.
  Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytet Śląski w Katowicach
  pod patronatem
  Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk


  Komitet honorowy
  prof. dr hab. BOGUSŁAW ŚLIWERSKI - Uniwersytet Łódzki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
  prof. dr hab. TADEUSZ LEWOWICKI - HONOROWY PRZEWODNICZĄCY KNP PAN
  prof. dr hab. DOROTA KLUS-STAŃSKA - Uniwersytet Gdański
  prof. dr hab. MAREK KONOPCZYŃSKI – Uniwersytet w Białymstoku
  prof. dr hab. BARBARA KROMOLICKA - Uniwersytet Szczeciński
  prof. dr hab. STEFAN KWIATKOWSKI – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa
  prof. dr hab. ZBYSZKO MELOSIK - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  prof. dr hab. JERZY NIKITOROWICZ - Uniwersytet w Białymstoku
  prof. dr hab. ZENON GAJDZICA - Uniwersytet Śląski w Katowicach
  prof. dr hab. WIESŁAW JAMROŻEK - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  dr hab. MIROSŁAW KOWALSKI, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski
  prof. dr hab. AMADEUSZ KRAUSE - Uniwersytet Gdański
  prof. dr hab. ks. MARIAN NOWAK - Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie
  prof. dr hab. MIROSŁAW J. SZYMAŃSKI - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  prof. dr hab. WŁADYSŁAWA SZULAKIEWICZ - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Komitet Programowy i Organizacyjny
  Przewodnicząca:
  prof. dr hab. Alina Szczurek-Boruta
  Z-ca Przewodniczącego
  dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek
  Członkowie:
  prof. dr hab. Zenon Gajdzica
  dr hab. prof. UŚ Elżbieta Górnikowska-Zwolak
  dr hab. Andrzej Murzyn
  prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur
  prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht
  dr hab. Bogusław Dziadzia
  dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska
  dr hab. Urszula Szuścik
  dr hab. prof. UŚ Krzysztof Śleziński
  Sekretarze:
  dr Barbara Chojnacka-Synaszko
  dr Jolanta Suchodolska

   


  Szanowni Państwo,
  Mamy przyjemność zaprosić na sesję naukową poświęconą zagadnieniom edukacji dla rozwoju i edukacji w rozwoju, organizowaną przez cieszyński ośrodek akademicki.
  Nasze spotkanie nawiązuje do rozważań podjętych na wielu różnych konferencjach odbywających się w kraju i poza jego granicami. Sprawa przyszłości edukacji, tworzenia warunków do wszechstronnego rozwoju indywidualnego, społecznego i kulturalnego jest nadal aktualna i wymaga szerokiej debaty z udziałem przedstawicieli akademickich ośrodków pedagogicznych z całej Polski. Od edukacji oczekujemy bowiem, że wydobędzie indywidualne zdolności, nauczy, jak być innowacyjnym, jak żyć i działać wspólnie, da narzędzia do zmierzenia się z wyzwaniami przyszłego świata. W realizacji tych celów kluczowa rola przypada instytucjom oświatowym, które powinny być środowiskami uczącymi się, ale i edukacji równoległej.
  Głównym obszarem dyskusji mamy zamiar uczynić konteksty teoretyczne i praktyczne edukacji dla rozwoju. Odpowiada to holistycznemu podejściu do rozwoju, w którym uwzględniamy zarówno szeroko rozumianą kulturę, ramy instytucjonalno-prawne, jak i politykę. Uniwersalna logika rozwoju kryje się w wartościach takich jak prawda, dobro, mądrość, uczciwość, lojalność, odpowiedzialność, możliwych do zrekonstruowania wzorcach strukturalnych, pojawiających się w określonym czasie pewnych zadań. Zależy nam przede wszystkim na ukazaniu dobrych (pozytywnych) przykładów działań edukacyjnych w zakresie wspierania rozwoju indywidualnego, społecznego i kulturalnego jednostek, grup, zbiorowości i to zarówno w placówkach edukacyjnych, kulturalnych, jak i ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, lokalnych instytucjach i stowarzyszeniach itd.
  Rolą środowiska naukowego jest wspieranie działań instytucji, organizacji i osób fizycznych zajmujących się działalnością związaną z edukacją w myśl idei „wspólnie dla edukacji”. Pragniemy skoncentrować się na kilku obszarach tematycznych, co pozwoli na wielostronne i wielowymiarowe ujęcie problematyki edukacji dla rozwoju i edukacji w rozwoju.
  Mamy nadzieję, że debaty konferencyjne stworzą forum współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk akademickich, także pokoleń, którym troska o dobrą edukację jest bliska i zbliżą nas do znalezienia odpowiedzi na pytanie: Czy mamy szanse na kształtowanie liderów zmian społecznych i kulturowych, nowych wzorów zachowań, na kształtowanie wspólnoty uczących się, jak żyć razem, na kształtowanie jednostek kierujących się nie tylko dobrem własnym, ale i dobrem wspólnym?
  Konferencja jest uroczystym wydarzeniem w naukowym życiu Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie wpisującym się w Jubileusz 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  Łączymy wyrazy szacunku i zapraszamy do uczestnictwa
  prof. dr hab. Zenon Gajdzica
  Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Przewodnicząca

  prof. dr hab. Alina Szczurek-Boruta
  Przewodnicząca Komitetu Programowego i Organizacyjnego