shadow
poniedziałek, 12 luty 2018 08:28

Konferencja z cyklu: NIEPEŁNOSPRAWNA STAROŚĆ - WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY GERAGOGIKI SPECJALNEJ, pod tytułem: "Niepełnosprawność i rehabilitacja osób w starszym wieku w obszarze teorii, kształcenia i praktyki zawodowej", Warszawa, 20.04.2018

Dodatkowe informacje

 • Tytuł: Konferencja z cyklu: NIEPEŁNOSPRAWNA STAROŚĆ - WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY GERAGOGIKI SPECJALNEJ, pod tytułem: "Niepełnosprawność i rehabilitacja osób w starszym wieku w obszarze teorii, kształcenia i praktyki zawodowej"
 • Organizator: UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH
 • Miejscowość: Warszawa
 • Data konferencji: 20.04.2018
 • Ogólny opis:

   

   

  Szanowni Państwo,

  z radością zapraszamy na pierwszą ogólnopolską konferencję z cyklu:
  NIEPEŁNOSPRAWNA STAROŚĆ - WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY GERAGOGIKI SPECJALNEJ,
  pod tytułem: Niepełnosprawność i rehabilitacja osób w starszym wieku w obszarze teorii, kształcenia i praktyki zawodowej,która odbędzie się na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w dn. 20 kwietnia 2018 roku.

  Celem konferencji jest wytyczenie wspólnego forum dla prowadzenia szerokich interdyscyplinarnych dyskusji wokół tematu niepełnosprawności w starszym wieku przez:
  - specjalistów różnych dziedzin (pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, geriatria, rehabilitacja, filozofia, teologia, prawo etc.)
  - naukowców, nauczycieli i specjalistów-praktyków,
  - specjalistów w zakresie niepełnosprawności oraz specjalistów zajmujących się zagadnieniem starzenia się i starości,

  Uczestnicy konferencji mają możliwość dokonania prezentacji w formie wystąpienia ustnego, posteru naukowego oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej.


  Ważne daty:
  termin konferencji: 20.04.2018
  rejestracja - do 20.02.2018
  opłata konferencyjna - do 11.03.2018
  nadsyłanie tekstów do publikacji - do 30.06.2018

  Serdecznie zapraszamy.

  Z poważaniem,

  Komitet Organizacyjny Konferencji
  dr Marlena Kilian
  dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij
  Klaudia Miszczuk – sekretarz

   

  szczegóły: http://www.pedagogika.uksw.edu.pl/node/1760