shadow
wtorek, 07 marzec 2017 08:46

Proces rehabilitacji

Dodatkowe informacje

  • Autor: Józef Sowa
  • Tytuł: Proces rehabilitacji
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
  • Rok i miejsce wydania: Rzeszów 2017
  • Fragment wstępu:
    Społeczeństwa w skali globalnej poszukują sposobów rozwiązywania problemów osób z różnymi niepełnosprawnościmi. Poddaje się szczegółowej analizie ich sytuację indywidualną w rodzinie, szkole, zakładzie pracy i środowisku lokalnym. Poszukuje się najlepszych rozwiązań w systemie prawnym, w systemie wartości moralnych, dyskutuje się nad społecznymi wymiarami upośledzenia i jego jednostkowymi konsekwencjami. Porównuje się sytuację tych osób na tle odniesień do populacji generalnej, tworząc zarazem społeczny wizerunek osoby #niepełnosprawnej.
    Interpretując kwestie #niepełnosprawności, należy odwołać się do kilku wyraźnie określonych zasad równości społecznej. Można wówczas ocenić, z których zasad wynikają określone cele edukacyjne i zastanowić się, czy #rehabilitacja sprzyjać będzie wyrównywaniu szans i godziwemu bytowaniu w ogólnie dostępnym życiu. […]
Ostatnio zmieniany wtorek, 07 marzec 2017 09:18