shadow
wtorek, 04 kwiecień 2017 09:47

Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej (włączającej)

Dodatkowe informacje

  • Autor: Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras
  • Tytuł: Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej (włączającej)
  • Wydawnictwo: Continuo
  • Rok i miejsce wydania: Wrocław 2017
  • Fragment wstępu:

    Zjawisko inkluzji stało się w ostatnim czasie głównym tematem dyskusji i polemik naukowców na całym świecie, zwłaszcza tych zajmujących się naukami społecznymi. Wśród nich przodują pedagodzy. Na temat pedagogiki inkluzyjnej powstaje bardzo wiele monografii i prac zbiorowych i artykułów w prestiżowych periodykach. Jednak w Polsce nie doczekaliśmy się jeszcze monografii, która kompleksowo opisałaby przedmiotowe zagadnienie. […]  Niniejsza monografia składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym z nich został zdefiniowany termin „inkluzja”. Następnie przedstawiono i omówiono międzynarodowe dokumenty dotyczące oświaty, w których po raz pierwszy użyto tego sformułowania. Następnie skonfrontowano z sobą pojęcia „inkluzji” i „integracji”, by wykazać różnice i podobieństwa zachodzące między nimi. Opisano także model współpracy w tzw. teamie inkluzyjnym oraz zaprezentowano czołowe ośrodki naukowe zajmujące się pedagogika inkluzyjną. […]

Ostatnio zmieniany wtorek, 04 kwiecień 2017 10:09