shadow
poniedziałek, 15 maj 2017 10:07

Dziecko "Inne" kulturowo w Polsce

Dodatkowe informacje

  • Autor: Edyta Januszewska, Urszula Markowska-Manista
  • Tytuł: Dziecko "Inne" kulturowo w Polsce z badań nad edukacją szkolną
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  • Rok i miejsce wydania: Warszawa 2017
  • Fragment wstępu:

    Od najdawniejszych czasów ludzie migrowali w poszukiwaniu bezpieczeństwa i godnych warunków życia. W wyniku wojen, kataklizmów ekologicznych, ubóstwa i przemocy człowiek zawsze poszukiwał schronienia w miejscach, w których mógł poczuć się bezpieczniej, miał szansę, aby się rozwijać pod względem fizycznym, psychicznym, mentalnym i intelektualnym, a jego prawa były szanowane. Ruud Lubbers, były wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców powiedział, że: „Szacunek niezbędny przy ochronie uchodźców wynika z uznania godności i wartości każdej osoby. Szacunek jest siła kreatywną, pozytywną mocą. Siłą pozytywnego myślenia. Szacunek dla wszystkich, przy całej ich różnorodności, oznacza pokój i przyszłość dla każdego”. Oznacza również pokój i bezpieczne warunki życia i rozwoju dla dzieci, które są kluczowymi aktorami przyszłego świata. […]

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 15 maj 2017 10:18