shadow
poniedziałek, 15 maj 2017 10:19

Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu

Dodatkowe informacje

  • Autor: Barbara Winczura
  • Tytuł: Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu
  • Wydawnictwo: Impuls
  • Rok i miejsce wydania: Kraków 2017
  • Fragment wstępu:

    Wywołując w świadomości hasło „dzieciństwo”, budzimy z reguły obrazy pogodne, nawet szczęśliwe. Dzieci nie powinny mieć zmartwień – kłopoty przejmują dorośli. Okres dzieciństwa, w którym w naturalnym procesie uspołecznienia poznaje się wymagania otoczenia, w silnym stopniu kształtuje zręby osobowości podstawowej. Wtedy następuje pierwsze tworzenie się obrazów świata społecznego z jego radościami i smutkami. Powstają wyobrażenia o sobie i swoich możliwościach, a nawet marzenia. Wyobrażenia te są odbiciem doświadczeń dziecięcych, ich intelektualno-emocjonalnych interpretacji zdarzeń, obrazów kulturowych oraz ocen wartościujących, które słyszą i poznają. […]