shadow
czwartek, 28 wrzesień 2017 07:11

Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji

Dodatkowe informacje

  • Autor: Joanna Głodkowska
  • Tytuł: Dydaktyka specjalna Od wzorca do interpretacji
  • Wydawnictwo: PWN
  • Rok i miejsce wydania: Warszawa 2017
  • Fragment wstępu:

    Obszar kształcenia uczniów wymagających specjalnej realizacji ich potrzeb edukacyjnych – dydaktyka specjalna – przez lata istniał w literaturze specjalistycznej w formie rozproszonej. Autorzy podejmowali tematykę dotyczącą m.in. metodycznych założeń pracy z uczniem, zastosowanych form organizacyjnych, zasadności użycia określonych metod (m.in. Wawrzynowski, 1926/1927, 1934/1935; Grzegorzewska, 1957, 1960; Urbańska, 1959; Lipkowski, 1976; Doroszewska, 1981; Kirejczyk, 1981, Stawowy-Wojnarowska, 1989). Działania Jana Pańczyka sprawiły, że od 1996 roku dydaktyka specjalna stała się przedmiotem nauczania akademickiego i zaczęła być wymieniana w grupie przedmiotów kierunkowych, zawodowych oraz specjalnościowych. Jednocześnie Pańczyk (1999) sformułował pierwszą definicję dydaktyki specjalnej i opracował zasady dydaktyki specjalnej oraz wyodrębnił istotne jej obszary: oligofrenodydaktyka, surdodydaktyka, tyflodydaktyka, dydaktyka terapeutyczna, dydaktyka resocjalizacyjna, dydaktyka korekcyjna.

    W roku 2010 został wydany pierwszy podręcznik akademicki – Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w którego tytule pojawił się termin „dydaktyka specjalna” (Głodkowska, 2010a). W opracowaniu tym jego autorzy zaakcentowali rolę dydaktyki specjalnej w nabywaniu kompetencji niezbędnych w pracy pedagoga specjalnego. Jednocześnie podjęli próbę wykazania, że dydaktyka specjalna jest łącznikiem między ogólną wiedzą dydaktyczną o kształceniu a wiedzą metodyczną o kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Głodkowska, 2010a, s . 9). W ten sposób podkreślili istotne znaczenie dydaktyki specjalnej dla kształcenia akademickiego pedagogów specjalnych. W roku 2012 ukazało się drugie wydanie tej publikacji (Głodkowska, 2012a).