shadow
czwartek, 28 wrzesień 2017 07:15

DYDAKTYKA SPECJALNA Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych

Dodatkowe informacje

 • Autor: red. Joanna Głodkowska
 • Tytuł: DYDAKTYKA SPECJALNA Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych
 • Wydawnictwo: PWN
 • Rok i miejsce wydania: Warszawa 2017
 • Fragment wstępu:

  Dydaktyka od lat poszukuje i formułuje określone wzorce dotyczące kształtowania człowieka – procesu jego wychowania, nauczania i uczenia się. Prześledzenie tych analiz pozwala docenić wkład wielkich pedagogów, dydaktyków, umożliwia także dostrzeżenie, jak myśli, refleksje, a niekiedy tylko przeczucia teoretyków i badaczy splatają się, tworząc pewną konstrukcję szczegółowej wiedzy pedagogicznej, jaką jest dydaktyka. Do wielu jej obszarów powraca się wielokrotnie, by zrozumieć, zgłębiać i formułować ogólne prawidłowości oraz reguły postępowania dydaktycznego. Koncepcje przenikają się wzajemnie, tworząc oryginalne fakty poznawcze, które stają się istotnymi tezami ponawianych interpretacji. Można w tym rozpoznawać zarówno pewną ciągłość myśli dydaktycznej, wzajemną wymianę podstawowych znaczeń, jak i ustawiczne poszukiwanie odpowiedzi na niezmiennie ważne pytania: kim jest uczeń wymagający specjalnej realizacji potrzeb edukacyjnych, jak rzetelnie rozpoznać jego możliwości i ograniczenia, by stworzyć optymalne warunki jego rozwoju, w tym także korzystne okoliczności edukacyjne.

  Osiągnięcia nauk społecznych powodują pewne „przypływy”, przenikania, ponawiania, co skutkuje możliwością wskazania w tych dyscyplinach nie tylko stałości, lecz także zmienności wynikających z nowych koncepcji, rezultatów badań empirycznych czy zachodzących procesów społecznych. Można zauważyć, że śledzenie historii myśli pedagogicznej również dostarcza licznych argumentów wskazujących na istnienie stałych obszarów, cech czy aspektów w ujmowaniu procesu nauczania i wychowania. Istnieje także pewna zmienność przejawiająca się w otwartości na modyfikacje, nowe koncepcje i ujęcia. Zatem stałość i zmienność, przenikając się wzajemnie, budują trwałe fundamenty i jednocześnie generują
  przyzwolenie na zmianę.

Ostatnio zmieniany wtorek, 03 październik 2017 07:36