shadow
czwartek, 01 luty 2018 10:55

Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice

Dodatkowe informacje

 • Autor: Remigiusz Kijak
 • Tytuł: Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice
 • Wydawnictwo: Impuls
 • Rok i miejsce wydania: Kraków 2017
 • Fragment wstępu:

  Dorośli  z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice to książka o miłości, o bliskich intymnych relacjach partnerskich i małżeńskich, to rzecz o rodzicielstwie. Narratorami są osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

  [...]

  Książka składa się z części teoretycznej i badawczej. Została podzielona na osiem komplementarnie połączonych ze sobą rozdziałów. W części teoretycznej odniesiono się do zagadnień związanych z dorosłością osób głębiej niepełnosprawnych intelektualnie, przedstawiono treści dotyczące związków i budowania relacji partnerskich, a także do dostępnych w badaniach polskich i anglojęzycznych doniesień empirycznych na temat partnerstwa, rodzicielstwa i małżeństwa osób niepełnosprawnych intelektualnie. Rozdział metodologiczny jest próbą rozprawienia się z przyjętą w pracy metodą, w części tej sformułowano problemy badawcze i postawiono kilka tez. Rozdziały piąty, szósty, siódmy i ósmy to prezentacja wyników uzyskanych z analizy badań.

   

   

   

Ostatnio zmieniany czwartek, 01 luty 2018 11:07