shadow
środa, 14 luty 2018 11:24

Tyflopedagogika wobec różnorodności współczesnych wyzwań edukacyjno-rehabilitacyjnych

Dodatkowe informacje

  • Autor: Kornelia Czerwińska, Kamila Miler-Zdanowska (red.)
  • Tytuł: Tyflopedagogika wobec różnorodności współczesnych wyzwań edukacyjno-rehabilitacyjnych
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  • Rok i miejsce wydania: Warszawa 2017
  • Fragment wstępu:

        Współczesną rzeczywistość cechuje duża zmienność i różnorodność, zarówno w zakresie funkcjonowania całych społeczeństw, jak i pojedynczych jednostek. Obie wyróżnione kategorie stały się niepostrzeżenie podstawowymi cechami opisującymi społeczeństwo ponowoczesne. Pierwsza z nich, zmienność, czyli brak stałości, dotyka wszystkich dziedzin dzisiejszego życia. Jej zakres i tempo wyznaczane są przez wiele czynników (m.in. ekonomicznych, społecznych, kulturowych, politycznych itp.), które w zależności od stopnia nasilenia, można uznać za bardziej lub mniej znaczące. Druga zaś, będąca naturalną konsekwencją zmienności, objawiająca się współwystępowaniem różnych postaw, przekonań, działań oraz wielością modeli, koncepcji, form, treści, zyskała w wielu aspektach życia społecznego status kategorii pożądanej i promowanej.
        Zmienność i różnorodność, stanowiące główne kategorie pojęciowe ponowoczesności, obecne są także w dyskursie edukacyjnym. Niekwestionowany wpływ na jego przebieg mają toczące się nieprzerwanie procesy demokratyzacji, socjalizacji oraz globalizacji. Kierunek zachodzących zmian w systemie polskiej edukacji, szczególnie tych dotyczących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyznaczają także przeobrażenia społeczno kulturowe oraz czynniki ekonomiczne i polityczne. [...]

Ostatnio zmieniany środa, 14 luty 2018 11:40