shadow
czwartek, 29 styczeń 2015 10:17

Projekt "Razem z Ochotą"

Dodatkowe informacje

 • Tytuł: Projekt "Razem z Ochotą"
 • Ogólny opis:

  Projekt "Razem z Ochotą" powstał w wyniku zawiązania Konsorcjum Organizacji Pozarządowych na terenie Ochoty. Ten partnerski projekt tworzy 6 organizacji pozarządowych i instytucji społecznych działających na terenie warszawskiej dzielnicy Ochota.
  W ramach projektu prowadzone są bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat i ich rodzin. Jednym z założeń konsorcjum jest polepszenie wyników w nauce uczniów, zwiększenie ich frekwencji w szkołach, a także budowanie sieci placówek wspierających dziecko i jego rodzinę w pokonywaniu problemów edukacyjnych i społecznych.

  Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej w ramach Konsorcjum realizuje pedagogikę ulicy (streetworking).

  Jeśli ktoś z Was zna lub słyszał o dzieciach potrzebujących tego typu wsparcia, prosimy o kontakt z Fundacją:
  FMG, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1099, tel. 605 175 690