shadow
wtorek, 24 wrzesień 2013 12:19

Children's moral judgments and moral emotions following exclusion of children with disabilities: Relations with inclusive education, age, and contact intensity

Dodatkowe informacje

 • Tytuł artykułu: Children's moral judgments and moral emotions following exclusion of children with disabilities: Relations with inclusive education, age, and contact intensity
 • Autorzy artykułu: Luciano Gasser, Tina Malti, Alois Buholzer
 • Tytuł czasopisma: Research in Developmental Disabilities Volume 34, Issue 3, March 2013, 948–958
 • Abstrakt/ Streszczenie artykułu:

  W artykule badano związek między sądami moralnymi i emocjami moralnymi dzieci, uczęszczających bądź nie uczęszczających do klas z edukacją włączającą, wobec dzieci z niepełnosprawnością.

  W badaniach wzięły udział dzieci szwajcarskie 9- i 12-letnie (N = 351) z klas, w których stosowano bądź nie stosowano edukacji włączającej. Zadaniem dzieci było wydanie moralnych sądów dotyczących wykluczenia społecznego dzieci z niepełnosprawnością. Dzieci były pytane także o sympatię w stosunku do dzieci z niepełnosprawnością oraz o to, jak często kontaktują się z takimi dziećmi.

   

  Ogólnie, dzieci potępiły zjawisko wykluczenia wynikające z niepełnosprawności, ujawniały pozytywne emocje wobec dzieci z niepełnosprawnością, niezależnie od wieku i klasy od jakiej chodziły. Jednakże młodsze dzieci z klas edukacji włączającej przejawiały więcej pozytywnych emocji niż młodsze dzieci z klas, gdzie nie stosowano edukacji włączającej. Ponadto dzieci, które wyrażały większą sympatię wobec dzieci z niepełnosprawnością, przyznawały się do częstszych kontaktów z dziećmi z niepełnosprawnością.