shadow
wtorek, 14 styczeń 2014 07:42

Balancing Fidelity with Flexibility and Fit: What Do We Really Know about Fidelity of Implementation in Schools?

Dodatkowe informacje

  • Tytuł artykułu: Balancing Fidelity with Flexibility and Fit: What Do We Really Know about Fidelity of Implementation in Schools?
  • Autorzy artykułu: Harn, B., Parisi, D., Stoolmiller, M.
  • Tytuł czasopisma: Exceptional Children, 79 (2) 2013
  • Abstrakt/ Streszczenie artykułu:

    Artykuł dostępny on-line w sierpniu 2013r.

    W artykule umieszczono wskazówki dotyczące wdrażania różnego rodzaju programów pracy z dziećmi. Autorzy zauważają, że nie jest wystarczające jedynie dowolne wykorzystanie programów, których skuteczność potwierdzono empirycznie (Evidence-Based Practices). Oczywiście, już samo sięganie po takie programy jest bardzo istotne, ale należy pamiętać, że programy te są na ogół testowane w sztucznych, bardzo restrykcyjnych warunkach. Dlatego też należałoby nie tylko dawać do użytku te programy nauczycielom, ale też pomóc im wybrać odpowiedni program do dzieci, z którymi pracują, aby jak najlepiej zaspokajał potrzeby najmłodszych. Przy wdrażaniu programu bardzo ważna jest przede wszystkim „wierność” wskazówkom autorów programów – inaczej program może nie być tak skuteczny, jak sugerowałyby wyniki eksperymentu. W dalszej części artykułu rozwinięto ten problem