shadow
wtorek, 14 styczeń 2014 08:13

Educators’ Challenges of Including Children with Autism Spectrum Disorder in Mainstream Classrooms.

Dodatkowe informacje

  • Tytuł artykułu: Educators’ Challenges of Including Children with Autism Spectrum Disorder in Mainstream Classrooms.
  • Autorzy artykułu: Lindsay, S., Proulx, M., Thomson, N., Scott, H.
  • Tytuł czasopisma: International Journal of Disability, Development and Education, 60 (4) 2013, 347-362
  • Abstrakt/ Streszczenie artykułu:

    Artykuł pierwszy raz dostępny on-line: 9.12.2013.

    Autorzy zwracają uwagę na fakt, że mimo iż coraz więcej dzieci ze Spektrum Autyzmu jest włączanych do klas ogólnodostępnych, stosunkowo nie dużo miejsca poświęca się temu, jak dużym wyzwaniem jest to dla nauczycieli. W artykule przedstawiono wyniki jakościowego badania, które przeprowadzono z 13 nauczycielami, którzy doświadczyli pracy z dziećmi z autyzmem w klasach włączających w Kanadzie.  Nauczyciele zapytani zostali o wyzwania, jakich doświadczają w pracy z dziećmi z autyzmem. Wymienione zostały m.in. problemy ze zrozumieniem i radzeniem sobie z zachowaniem dzieci, bariery społeczno-strukturalne (związane z polityką szkoły, ale także brakiem  wystarczającego treningu i wyposażenia), oraz ograniczenia w tworzeniu samego środowiska włączającego (np. brak zrozumienia ze strony uczniów, rodziców i innych nauczycieli). Nauczyciele stwierdzili, że żeby efektywnie pracować z uczniami ze Spektrum Autyzmu potrzebują więcej szkoleń, lepszego wyposażenia i więcej wsparcia.