shadow
środa, 22 styczeń 2014 07:42

Bibliografia (wykaz wybranych publikacji z lat 2000-2013)

Dodatkowe informacje

  • Autor: .
  • Rok wydania: .
  • Tytuł: .
  • Miejsce wydania: .
  • Wydawnictwo: .

1.    Borowska-Beszta, B.(2005). Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych). Kraków: Oficyna Wydaw. Impuls.
2.    Brzeziński, J.(2008). Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydaw. Nauk. SCHOLAR.
3.    Denzin, N.K.(red.)(2009). Metody badań jakościowych T. 1. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.
4.    Denzin, N.K.(red.)(2009). Metody badań jakościowych T. 2. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.
5.    Jemielniak, D. (red.).(2012). Badania jakościowe cz.I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.    Jemielniak, D. (red.).(2012). Badania jakościowe cz.II. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.    Konarzewski, K.(2002). Jak uprawiać badania oświatowe. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne.
8.    Konecki, K.(2011). Studia z metodologii badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.    Łobocki, M.(2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Impuls.
10.    Łobocki, M.(2006). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydaw. Impuls.
11.    Maszke, A.(2008). Metody i techniki badań pedagogicznych. Rzeszów: Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego.
12.    Nowak, S.(2011). Metodologia Nauk Społecznych. Warszawa: Wydaw. PWN.
13.    Palka, S.(2010). Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne sp. z o.o.
14.    Palka, S.(2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
15.    Pilch, T.(2010). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak.