shadow
czwartek, 19 grudzień 2013 12:10

NJ - Nieznany Język

Napisał 

Dodatkowe informacje

 • Tytuł: NJ - Nieznany Język
 • Ogólna charakterystyka/ Opis narzędzia:
  Autor:
  Marta Bogdanowicz
  Wiek:
  uczniowie III klasy szkoły podstawowej
  Procedura:
  badanie indywidualne; czas badania - około 8 minut
  Użytkownicy testu:
  psychologowie, pedagodzy (wymagany dyplom studiów psychologicznych lub pedagogicznych)
  Kategoria testu:
  A - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów

  Test mierzy różnorodne umiejętności fonologiczne: umiejętność różnicowania głosek (słuch fonemowy), sprawność dokonywania operacji (analizy i syntezy) na cząstkach fonologicznych, pamięć fonologiczną.

  Składa się z 87 prób tworzących siedem rodzajów zadań: Porównywanie Paronimów, Analiza Paronimów, Analiza Sylabowa, Synteza Sylabowa, Analiza Fonemowa, Synteza Fonemowa i Pamięć Fonologiczna. Badanie przeciętnie trwa około 8 minut.

  Podstawowym wynikiem w teście jest suma punktów uzyskanych za wykonanie 87 prób. Można obliczać też wyniki cząstkowe - dla każdej grupy zadań oddzielnie.

  Nieznany Język wchodzi w skład baterii testów do badania dysleksji u uczniów IIIV klas szkoły podstawowej.


  wiecej na stronie: http://www.practest.com.pl/nj-nieznany-jezyk