shadow
czwartek, 19 grudzień 2013 12:12

PKIE - Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej

Napisał 

Dodatkowe informacje

 • Tytuł: PKIE - Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej
 • Ogólna charakterystyka/ Opis narzędzia:
  Autorzy testu:
  Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Anna Ciechanowicz, Joanna Stańczak, Ewa Zalewska
  Autorzy podręcznika:
  Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak (2005)
  Wiek:
  młodzież, dorośli
  Procedura:
  badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 20 minut
  Użytkownicy testu:
  psychologowie (wymagany dyplom studiów psychologicznych); pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi - po odbyciu szkolenia
  Kategoria testu:
  B2 - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonym szkoleniu ogólnym z psychometrii oraz szkoleniu z konkretnego testu

  Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej oparty jest na koncepcji inteligencji emocjonalnej stworzonej przez amerykańskich psychologów P. Saloveya i J.D. Mayera. W myśl tej koncepcji inteligencja emocjonalna rozumiana jest jako zbiór różnych zdolności o charakterze poznawczym, dzięki którym człowiek wykorzystuje własne emocje przy rozwiązywaniu problemów nie tylko emocjonalnych. Jest to papierowa wersja kwestionariusza do samobadania wydanego w wersji komputerowej.

  Opis: PKIE składa się 94 pozycji o charakterze samoopisowym. Osoba badana każdorazowo ocenia na skali pięciopunktowej stopień, w jakim każde stwierdzenie odnosi się do niej samej. Kwestionariusz pozwala na obliczenie wyników w czterech skalach czynnikowych oraz wyniku ogólnego. Skale wchodzące w skład PKIE, to: AKC - akceptowanie, wyrażanie i wykorzystywanie własnych emocji w działaniu, EMP - empatia, czyli rozumienie i rozpoznawanie emocji innych ludzi, KON - kontrola, także poznawcza, nad własnymi emocjami oraz ROZ - rozumienie i uświadamianie sobie własnych emocji.

  Rzetelność: wysoka zgodność wewnętrzna wyniku ogólnego, niższe wartości współczynników dla poszczególnych skal.

  Trafność: potwierdzona na drodze analiz czynnikowych i korelacji z kwestionariuszem INTE.

  Normy: dla uczniów w wieku 14 - 20 lat oraz dla dorosłych w wieku od 18 do 71 lat (próby incydentalne).

  Zastosowanie: do celów badawczych oraz do diagnozy indywidualnej przy wyborze przyszłego kierunku kształcenia lub zawodu. Pozwala także określić mocne i słabe strony osoby badanej, co może stanowić punkt wyjścia do oddziaływań uwzględniających indywidualne zapotrzebowanie danej osoby.

  Kwestionariusz PKIE jest dostepny także w formie komputerowego programu przeznaczonego do samobadania.


  więcej na stronie: http://www.practest.com.pl/pkie-popularny-kwestionariusz-inteligencji-emocjonalnej