shadow
czwartek, 19 grudzień 2013 12:18

RHLB-PL - Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu

Napisał 

Dodatkowe informacje

 • Tytuł: RHLB-PL - Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu
 • Ogólna charakterystyka/ Opis narzędzia:
  Autor testu:
  Karen Bryan
  Autor adaptacji:
  Emilia Łojek (2007)
  Wiek:
  młodzież, dorośli
  Procedura:
  badanie indywidualne; czas nieograniczony - przeciętnie ok.60 min.
  Użytkownicy testu:
  psychologowie (wymagany dyplom studiów psychologicznych); neurologopedzi - po odbyciu szkolenia
  Kategoria testu:
  B2 - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonym szkoleniu ogólnym z psychometrii oraz szkoleniu z konkretnego testu

  Bateria służy do diagnozy deficytów neuropsychologicznych, zwłaszcza językowych i komunikacyjnych, u osób z dysfunkcjami prawej półkuli mózgu.

  Opis: RHLB-PL składa się z następujących 11 testów: Test Wnioskowania, Test Leksykalno-Semantyczny, Test Humoru, Test Komentarzy, Test Metafor Rysunkowych, Test Metafor Pisanych, Test Wyjaśnień Metafor Rysunkowych, Test Wyjaśnień Metafor Pisanych, Test Prozodii Emocjonalnej, Test Prozodii Językowej, Analiza Dyskursu. Materiał testowy jest zróżnicowany i stanowią go: słowne opisy różnych sytuacji (w testach: Wnioskowania, Humoru, Metafor Pisanych), obrazki (w testach: Leksykalno-Semantycznym i Metafor Rysunkowych), nagranie z bezsensownymi zdaniami (w testach prozodii). Większość pomocy znajduje się w zeszycie testowym, zadania w testach prozodii nagrane są na płytę CD. Zadaniem osoby badanej jest udzielenie odpowiedzi na pytania odnoszące się do przedstawionej sytuacji w Teście Wnioskowania, wybranie obrazka odpowiadającego słowu wypowiadanemu przez badającego w Teście Leksykalno-Semantycznym, wybranie jednej odpowiedzi wskazującej na rozumienie humoru i metafor w testach je mierzących, wskazanie zabarwienia emocjonalnego i trybu w jakim wypowiadanej jest zdanie w testach prozodii. Ponadto badający zapisuje komentarze spontanicznie wypowiadane przez badanego, prosi o wyjaśnienie metafor oraz ocenia dyskurs. Niektóre testy w baterii poprzedzone są zadaniami przykładowymi.

  Rzetelność: wysoka stabilność oraz duża zgodność między ocenami sędziów kompetentnych, zgodność wewnętrzna - niska w przypadku osób zdrowych lecz zadowalająca w grupach klinicznych.

  Trafność: wyniki potwierdziły wysoką trafność diagnostyczną baterii. Umożliwia ona rozróżnienie pomiędzy osobami zdrowymi a pacjentami z dysfunkcjami mózgu o odmiennych etiologiach i lokalizacjach uszkodzenia. Jest także trafnym narzędziem różnicującym pacjentów z uszkodzeniami prawostronnymi mózgu od osób z lezjami po lewej stronie i chorych z różnym stopniem choroby otępiennej. Analiza czynnikowa umożliwiła pogrupowanie testów w pięć stosunkowo niezależnych zdolności, dając dodatkowe możliwości interpretacyjne.

  Normy: dla osób z uszkodzoną prawą półkulą mózgu.

  Zastosowanie: diagnoza różnicowa w przypadku różnych chorób mózgu.


  wiecej na stronie: http://www.practest.com.pl/rhlb-pl-bateria-testow-do-badania-funkcji-jezykowych-i-komunikacyjnych-prawej-polkuli-mozgu