shadow
czwartek, 19 grudzień 2013 12:22

RVS - Skala Wartości Rokeacha

Napisał 

Dodatkowe informacje

 • Tytuł: RVS - Skala Wartości Rokeacha
 • Ogólna charakterystyka/ Opis narzędzia:
  Autor testu:
  Milton Rokeach
  Polska adaptacja:
  Pracownia Testów Psychologicznych PTP
  Podręcznik:
  Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Joanna Bitner (2011)
  Wiek:
  Młodzież, dorośli
  Procedura:
  Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 15–20 minut.
  Użytkownicy testu:
  psychologowie, inni specjaliści (pedagodzy, socjolodzy, filozofowie)
  Kategoria testu:
  A - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów

  Opis: Skala składa się z listy 18 wartości ostatecznych i 18 wartości instrumentalnych, jak w oryginalnej wersji G. Zadanie badanego polega na porangowaniu wartości ze względu na ich ważność. Rangowania dokonuje się oddzielnie dla listy wartości ostatecznych i instrumentalnych. Skala służy do badania systemu wartości.

  Rzetelność: Rzetelność oceny poszczególnych wartości szacowana na podstawie stabilności bezwzględnej jest zróżnicowana – na ogół umiarkowanie wysoka dla wartości najbardziej i najmniej cenionych oraz niska dla wartości zajmujących środkowe miejsca w hierarchii. Stabilność całych systemów wartości jest wyższa dla wartości ostatecznych i niższa – dla wartości instrumentalnych.

  Trafność: Trafność teoretyczną sprawdzano poszukując zależności między cenionymi wartościami a poczuciem umiejscowienia kontroli, potrzebą aprobaty społecznej, inteligencją emocjonalną i cechami osobowości mierzonymi kwestionariuszami EPQ-R oraz IVE. Wykazano również istotne różnice w cenionych wartościach między grupami zawodowymi.

  Normy: Próba normalizacyjna objęła młodzież i dorosłych w wieku 16–61 lat. Funkcję norm pełnią mediany i średnie z rang przypisanych poszczególnym wartościom przez grupy zróżnicowane ze względu na wiek, płeć, poziom wykształcenia i charakter pracy zawodowej.

  Zastosowanie: Przede wszystkim do celów badawczych


  więcej na stronie: http://www.practest.com.pl/rvs-skala-wartosci-rokeacha