shadow
czwartek, 19 grudzień 2013 12:39

SES - Skala Samooceny Rosenberga

Napisał 

Dodatkowe informacje

 • Tytuł: SES - Skala Samooceny Rosenberga
 • Ogólna charakterystyka/ Opis narzędzia:
  Autor testu:
  M. Rosenberg
  Autorzy adaptacji i podręcznika:
  Irena Dzwonkowska, Kinga Lachowicz-Tabaczek, Mariola Łaguna (2008)
  Wiek:
  młodzież, dorośli
  Procedura:
  badanie grupowe lub indywidualne; czas badania nieograniczony, przeciętnie od 2 do 5 minut
  Użytkownicy testu:
  psychologowie (wymagany dyplom studiów psychologicznych); pedagodzy, socjolodzy - po odbyciu szkolenia
  Kategoria testu:
  B1 - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonym szkoleniu ogólnym z psychometrii

  Kwestionariusz do badania ogólnego poziomu samooceny.

  Opis: Skala jest narzędziem jednowymiarowym pozwalającym na ocenę poziomu ogólnej samooceny - względnie stałej dyspozycji rozumianej jako świadoma postawa (pozytywna lub negatywna) wobec Ja. Składa się z 10 stwierdzeń diagnostycznych. Badany ma za zadanie wskazać na czterostopniowej skali, w jakim stopniu zgadza się z każdym z tych stwierdzeń.

  Rzetelność: wysoka zgodność wewnętrzna większości skal (współczynniki alfa Cronbacha dla różnych grup wieku wahają się od 0,81 do 0, 83). Wskaźnik stabilności narzędzia - oceniany metodą test-retest - wynosił 0,50 (pomiary wykonane z odstępem 1 roku) i 0,83 ( pomiary wykonane z odstępem 1 tygodnia).

  Trafność: W toku polskiej adaptacji zgromadzono liczne dane dotyczące trafności teoretycznej narzędzia, takie jak rezultaty eksploracyjnej i konfirmacyjnej analizy czynnikowej oraz korelacje SES z kwestionariuszami mierzącymi różne konstrukty, np. depresję, osobowość narcystyczną, temperament, umiejscowienie kontroli, optymizm, nadzieję podstawową, kompetencje społeczne czy nieśmiałość. Uzyskane wyniki świadczą o trafności SES.

  Normy: stenowe, opracowane osobno dla kobiet i mężczyzn w trzech grupach wieku: 14 - 18 lat, 19 - 24 lat i 25 -75 lat. Podstawą opracowania norm były wyniki próby liczącej 1579 osób. Próba normalizacyjna nie miała charakteru próby kwotowej.

  Zastosowania: Biorąc pod uwagę dobrze zweryfikowaną w polskich badaniach adaptacyjnych trafność teoretyczną oraz łatwość w stosowaniu tego narzędzia, Skala Samooceny SES jest rekomendowana przede wszystkim do badań naukowych. Podręcznik zawiera także dane potrzebne do interpretowania wyników na potrzeby diagnozy indywidualnej.

   

  Uwaga! Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie http://www.bsos.umd.edu/socy/Research/rosenberg.htm arkusz testowy Skali Samooceny SES może być wykorzystywany do celów badawczych bezpłatnie oraz bez zgody właściciela praw autorskich (spadkobierców M. Rosenberga). Z tego względu arkusz testowy do polskiej wersji SES również nie jest przedmiotem sprzedaży.

  Został on w formie elektronicznej (w formacie PDF) zamieszczony poniżej. Można go pobrać bezpłatnie, wydrukować i powielać na użytek prowadzonych badań.


  więcej na stronie: http://www.practest.com.pl/ses-skala-samooceny-rosenberga

Ostatnio zmieniany czwartek, 19 grudzień 2013 12:43