shadow
czwartek, 19 grudzień 2013 12:45

SIE-T - Skala Inteligencji Emocjonalnej - Twarze

Napisał 

Dodatkowe informacje

 • Tytuł: SIE-T - Skala Inteligencji Emocjonalnej - Twarze
 • Ogólna charakterystyka/ Opis narzędzia:
  Autorzy testu:
  Anna Matczak, Joanna Piekarska, Elżbieta Studniarek (2005)
  Wiek:
  młodzież od 16. roku życia i dorośli
  Procedura:
  badania grupowe lub indywidualne, bez ograniczenia czasu; przeciętnie 15 - 20 minut
  Użytkownicy testu:
  psychologowie (wymagany dyplom studiów psychologicznych); pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi - po odbyciu szkolenia
  Kategoria testu:
  B2 - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonym szkoleniu ogólnym z psychometrii oraz szkoleniu z konkretnego testu

  Test służy do pomiaru zdolności do rozpoznawania ekspresji mimicznej; zdolność ta traktowana jest jako jeden z podstawowych komponentów inteligencji emocjonalnej.

  Opis: Materiał testowy stanowi 18 fotografii twarzy (na połowie widnieje mężczyzna, na połowie kobieta). Poszczególnym fotografiom przypisane są zestawy sześciu nazw emocji. Badany ma każdorazowo zdecydować, czy widoczna na fotografii twarz wyraża wymienione emocje. Łączna liczba pozycji testowych wynosi 108 (18 fotografii x 6 emocji).

  Rzetelność: zadowalająca zgodność wewnętrzna.

  Trafność: za trafnością teoretyczną przemawiają głównie stwierdzone w badaniach walidacyjnych związki wyników SIE-T ze zdolnościami wchodzącymi w skład inteligencji emocjonalnej, mierzonymi innymi testami, z inteligencją ogólną, cechami temperamentu oraz pewnymi właściwościami wychowania w rodzinie.

  Normy: opracowano normy stenowe dla uczniów szkół średnich, studentów oraz nie studiujących osób dorosłych.

  Zastosowanie: w badaniach naukowych oraz - jako narzędzie pomocnicze - w praktyce diagnostycznej (poradnictwo, doradztwo, selekcja).


  więcej na stronie: http://www.practest.com.pl/sie-t-skala-inteligencji-emocjonalnej-twarze