shadow
wtorek, 08 marzec 2016 10:34

Stymulowanie potencjału twórczego osób z niepełnosprawnością złożoną

Napisał 

Dodatkowe informacje

 • Tytuł w języku polskim:

  Stymulowanie potencjału twórczego osób z niepełnosprawnością złożoną

 • Tytuł w języku angielskim:

  .

 • Imię i nazwisko autora: Agnieszka Żabińska
 • Imię i nazwisko promotora: PROMOTOR: prof. dr hab. Joanna Głodkowska PROMOTOR POMOCNICZY: dr Barbara Trochimiak
 • Imiona i nazwiska recenzentów:

  dr hab. prof. APS Andrzej Giryński
  dr hab. prof. Pedagogium WSNS Hanna Żuraw.

 • Uczelnia: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
 • Rok: 2015
 • Słowa kluczowe w języku polskim: niepełnosprawność złożona twórczość sekwencjonowanie arteterapia słabowzroczność niepełnosprawność intelektualna
 • Słowa kluczowe w języku angielskim: disability creativity sequencing art therapy intellectual disability
 • Streszczenie:

  Problematyka podjęta w mojej pracy doktorskiej została zrealizowana z wykorzystaniem badań jakościowych. Wybór takiego kierunku w badaniach stanowił konsekwencję wielu czynników o charakterze: praktycznym, poznawczym, społecznym, ale także osobistym.  Motywacją do podjęcia przeze mnie problematyki badawczej były przede wszystkim względy poznawcze oraz niewielka dokumentacja w aktualnych teoriach dydaktycznych, dotyczących stosowania i efektywności sekwencji. Szczególnie znikoma ilość materiałów dotyczy stosowania sekwencjonowania w działalności plastycznej osób z niepełnosprawnością – co było przedmiotem dysertacji. Istnieje natomiast dużo teorii dotyczących zajęć arteterapeutycznych i w te teorie mój problem badawczy w pełni się wpisywał. Ważnym elementem tego badania było także ustalenie, czy zastosowanie sekwencji w pracy z osobami z niepełnosprawnością złożoną wpływa na ich percepcję i odtwarzanie reprodukcji dzieł malarskich uznanych artystów światowych. Celem badań było zatem poszerzenie wiedzy na temat relacji: sekwencjonowanie, jako proces dydaktyczny a twórczość osób ze złożoną niepełnosprawnością.