shadow
środa, 05 luty 2014 20:50

Kompetencje społeczne a bezradność szkolna gimnazjalistów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Napisał 

Dodatkowe informacje

 • Tytuł w języku polskim:

  Kompetencje  społeczne a bezradność szkolna gimnazjalistów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

 • Tytuł w języku angielskim:

  Social competence and helpless school of  junior high school students with mild intellectual disability

 • Imię i nazwisko autora: Beata Rola
 • Imię i nazwisko promotora: dr hab., prof. APS Joanna Głodkowska, Instytut Pedagogiki Specjalnej
 • Imiona i nazwiska recenzentów:

  dr hab. prof. APS Andrzej Giryński Uczelnia:  Uczelnia: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa

  dr hab.prof. UŚ Zenon Gajdzica Uniwersytet Śląski, Cieszyn

 • Uczelnia: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa
 • Rok: 2011
 • Słowa kluczowe w języku polskim: kompetencje społeczne bezradność szkolna gimnazjaliści z lekką niepełnosprawnością intelektualną
 • Słowa kluczowe w języku angielskim: social competence helpless school junior high school students with mild intellectual disability
 • Streszczenie:

  W pracy zostały zaprezentowane wyniki badań, które przedstawiają ustalenia związane z poziomem kompetencji społecznych i bezradności szkolonej młodzieży uczącej się w szkołach integracyjnych i specjalnych, usytuowanych w Warszawie i w miejscowościach podwarszawskich.

  Przedstawione dane potwierdziły, że :

  1. zarówno poziom bezradności szkolnej gimnazjalistów z lekką niepełnosprawnością intelektualną jak i style nauczania nauczycieli w zauważalny sposób różnicują ogólny poziom kompetencji społecznych badanej grupy,
  2. gimnazjaliści z lekką niepełnosprawnością intelektualną, uczący się w szkołach specjalnych, wykazują nieco wyższe kompetencje społeczne i mniejszą bezradność szkolną, niż ich rówieśnicy ze szkół integracyjnych,
  3.  badani uczniowie niezależnie od typu szkoły (szkoła specjalna/integracyjna), czy też miejsca jej usytuowania (Warszawa/poza Warszawą)wykazują mniejszą, bezradność szkolną w zakresie języka polskiego,
  4.  chłopcy wykazują większą bezradność edukacyjną i mniejsze kompetencje społeczne we wszystkich analizowanych obszarach,
  5. małe zróżnicowanie stylów nauczania nauczycieli obu typów szkół - integracyjne
   i specjalne
  6.  styl nastawiony na krytykowanie i ponaglanie oraz pobudzanie ciekawości
   i twórczości najsilniej determinuje poziom kompetencji społecznych.

   

  The thesis presents the findings related to the level of social competences and helplessness of  youths studying in special schools and integrated schools, located in Warsaw and surrounding towns. Then analyzed the relationships between these variables and highlights the importance of learning styles to their level of differentiation. The presented data confirmed that both the level of helplessness of  junior high school students with mild intellectual disability as well as teachers' teaching styles differentiate the overall level of social competences in the test group in a noticeable way. Detailed results show that disabled learners in special schools have a slightly higher social competences level and lower school helplessness level than their peers in integrated schools. Noteworthy is the fact that the results obtained indicate a significantly lower level in the learners helplessness related to the learning of Polish language, regardless of the type of school (special school / integrated), or its location (Warsaw / outside of Warsaw). . The results also indicated that in all analysed areas, the level of educational helplessness was higher and the level of social competences was lower among boys. The results indicate that the teaching styles which most strongly determine the level of social competences are  the critical/urging style on the one hand and curiosity/creativity- stimulating style on the other. Another interesting aspect of the research is the fact that there seem to be very few results diffrentiating the teaching styles of teachers of both types of schools - integrated and special.