shadow

Szukaj

Dodaj

wtorek, 20 sierpień 2013 08:15

Czynniki chroniące a psychospołeczne uwarunkowania zachowań autoagresywnych osób w izolacji penitencjarnej

Napisał 

Dodatkowe informacje

  • Nazwa projektu: Czynniki chroniące a psychospołeczne uwarunkowania zachowań autoagresywnych osób w izolacji penitencjarnej
  • Prowadzący projekt: Dr Tomasz Głowik
  • Jednostka organizacyjna: Instytut Pedagogiki Specjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  • E-mail: brak
  • Ogólna charakterystyka projektu badawczego:

    Celem projektu badawczego było opisanie i wyjaśnienie różnic między skazanymi dokonującymi samouszkodzeń oraz skazanymi dokonującymi prób samobójczych. Podjęto także opracowanie - na podstawie analizy empirycznej - wytycznych do pracy z osobami pozbawionymi wolności, które przejawiają takie zachowania autoagresywne. Badaniem objęto prawie 400 osób w całej Polsce. Badanie ukazało wiele istotnych statystycznie różnic między grupą osadzonych dokonujących samouszkodzeń i prób samobójczych a grupą osadzonych, którzy nie wykazują autoagresji w zachowań w izolacji penitencjarnej.

  • Rok: 2012
  • Słowa kluczowe: resocjalizacja, psychospołeczne uwarunkowania zachowań autoagresywnych, izolacja penitencjarna, próby samobójcze, autoagresja
Ostatnio zmieniany wtorek, 10 grudzień 2013 20:39