shadow
środa, 29 październik 2014 13:00

Relacja z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Montessori „Inspiracje, ” oprac. Magdalena Pupiel APS

Dodatkowe informacje

 • Tytuł: Relacja z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Montessori „Inspiracje, ” oprac.Magdalena Pupiel APS
 • Organizator: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Miejscowość: Warszawa
 • Data konferencji: 04.-06.04.2014
 • Ogólny opis:

  mgr Magdalena Pupiel

  APS, studia doktoranckie

   

  IV Międzynarodowa Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Montessori „Inspiracje”

   

  W dniach 04-06.04.2014 roku  w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie odbyła się IV Międzynarodowa Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Montessori „Inspiracje”. Organizatorzy przedmiotem obrad uczynili proces wychowania przez działanie, umiejętności współdziałania w grupie od dziecka oraz kształtowania lidera grupy na podstawie metody Marii Montessori. Prezentowane referaty dotyczyły dwóch grup tematycznych dając solidny punkt wyjścia do interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń i wzbogacenia wiedzy na temat dążenia do uzyskania samodzielności dziecka. Pierwsza grupa dotyczyła dziecka jako głównego podmiotu procesu wychowawczego w kontekście rozważań teoretycznych. Kolejna skupiała się na procesie edukacyjno- wychowawczym dziecka w ujęciu empirycznym. Powitania uczestników dokonał prof. dr Stanisław Dawidziuk, założyciel i honorowy rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej oraz Joanna Maghen, dyrektor Polskiego Instytutu Montessori.

  Pierwszego dnia główne wykłady wygłosili dr Paul Epstein pt: „Niezwykły Zwykły” oraz Malin Ringblad pt: „Budowanie stosunków międzynarodowych, świat nowych możliwości”. Gościem honorowym był prof. dr hab. Andrzej Blikle „Gospodarka wiedzy i paradygmaty zarządzania XXI wieku”.  Pozostałe referaty były wygłaszane w sesjach warsztatowych. Panel naukowy poprowadził prof. dr hab. Vołodymyr Rudenko „Nie przeszkadzaj mi robić to samemu. Samodzielność życiowa małych dzieci i wpływ dorosłych opiekunów na jej rozwój”.

  Drugiego dnia swoje badania  i wnioski z nich płynące zaprezentowała prof. dr hab. Edyta Gruszczyk- Kolczyńska pt: „Wspomaganie rozwoju umysłowego a zamierzone i niezamierzone wychowywanie dzieci. Ustalenia teoretyczne i wnioski pedagogiczne” oraz Laura Dupree pt: „Prawdziwe oblicze”. Tak jak i poprzedniego dnia odbywały się warsztaty szkoleniowe, którym przewodniczył inny wykładowca. Tego dnia panele naukowe poprowadzili: prof. dr hab. Edyta Gruszczyk- Kolczyńska, prof. dr hab. Vołodymyr Rudenko oraz dr hab. prof. APS Franciszek Szlosek.

  Ostatniego dnia główne referaty wygłosili: dr Paul Epstein „Dziecko ery cyfrowej: proces uczenia się a ciągłe przemiany rzeczywistości”, dr hab. Józef Bednarek „Przemiany na przestrzeni dziejów związane z edukacją i technologiami komunikacyjnymi”, Dr Anna Andrzejewska „Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego. Aktywność dzieci i młodzieży w przestrzeni internetowej”.

  Podsumowując trzydniowe obrady podkreślić należy, iż z pewnością konferencja przyczyni się do promocji nie tylko samej metody Marii Montessori, ale i do refleksji nad znaczeniem procesu edukacyjno- wychowawczego we współczesnym świecie, w tym przygotowania dziecka do podejmowania wyzwań, ról, a w przyszłości do radzenia sobie na rynku pracy. W planie konferencji organizatorzy przewidzieli kiermasze książek oraz pomocy naukowych. Wieczorami odbywały się koncerty dzieci i dorosłych. Wszystkie prezentowane referaty zostały opublikowane w książce pod redakcją Izabeli Kust i Joanny Michalak- Dawidziuk „Autokreacja innowacyjna w procesie wychowawczym”.