shadow

Szukaj

Dodaj

poniedziałek, 19 sierpień 2013 10:03

Zespół badań nad procesami integracji i włączania

Napisał 

Dodatkowe informacje

  • Nazwa zespołu: Zespół badań nad procesami integracji i włączania
  • Prowadzący zespół: Dr hab. Grzegorz Szumski
  • Członkowie zespołu: 1. Prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz. Interesuje się edukacją włączającą oraz trajektoriami życia ludzi o zróżnicowanym poziomie inteligencji. Jest pracownikiem Instytutu Socjologii WNS APS. 2. Dr hab. Maciej Karwowski. Interesuje się kształtowaniem się samooceny uzdolnień akademickich uczniów sprawnych i niepełnosprawnych w klasach integracyjnych. Jest pracownikiem Instytutu Pedagogiki WNP APS. 3. Mgr Joanna Smogorzewska. Interesuje się programami wspomagania rozwoju uczniów niepełnosprawnością w grupach integracyjnych. Jest pracownikiem Instytutu Pedagogiki Specjalnej WNP AP. 4. Dr Mariola Wolan-Nowakowska. Interesuje się procesem włączania osób niepełnosprawnych w życie zawodowe i społeczne. Jest pracownikiem Instytutu Pedagogiki Specjalnej WNP AP 5. Dr Elżbieta Wojtasik. Interesuje się procesem włączania osób niepełnosprawnych w życie zawodowe i społeczne. Jest pracownikiem Instytutu Pedagogiki Specjalnej WNP AP 6. Dr Izabela Kucharczyk. Interesuje się procesami włączania uczniów z niepełnosprawnością wzrokową oraz trudnościami w uczeniu się. Jest pracownikiem Instytutu Pedagogiki Specjalnej WNP AP
  • Jednostka organizacyjna: Instytut Pedagogiki Specjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej
  • Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  • Ogólna charakterystyka obszaru badawczego: Badania zespołu koncentrują się wokół różnych aspektów kształcenia integracyjnego i edukacji włączającej. Na obecnym etapie planowane są niezależne badania poszczególnych podgrup, które mają charakter wzajemnie się uzupełniający. Pierwsze z nich dotyczy funkcjonowania klas włączających jako środowiska nauczania i wychowania uczniów sprawnych. Przesłanki teoretyczne tego programu mają zarówno charakter społeczno-filozoficzny, jak i psychologiczny. Program obejmuje empiryczną weryfikację koncepcji klasy włączającej jako nowego środowiska edukacyjnego o charakterze komunitarystycznym. Drugie badanie służy integracji dwóch najpopularniejszych koncepcji wyjaśniających kształtowanie się samooceny uzdolnień szkolnych uczniów w kasach integracyjnych, czyli tzw. efektu wielkiej ryby w małym stawie (BFLPE, big-fish-little-pond effect), zakładającego pogarszanie się obrazu siebie uczniów w wyniku porównań dokonywanych w klasach o wyższym niż przeciętny poziomie osiągnięć oraz efektu pławienia się w odbitym blasku (cudzej chwale) (BIRGE – basking-in-the reflected-glory-effect) – obecnego wśród uczniów odczuwających dumę z powodu przynależności do społeczności tzw. „dobrych szkół”. Badanie trzecie służy poznaniu trajektorii życia dzisiejszych pięćdziesięciolatków z uwzględnieniem poziomu ich inteligencji w dzieciństwie. Szczególnym problemem tego badania jest analiza losów życiowych osób, które w dzieciństwie posiadały obniżoną inteligencję ogólną. Dalsze tematy badawcze zespołu są w trakcie opracowywania koncepcyjnego. 1. Klasa włączająca jako środowisko edukacyjne dla uczniów sprawnych 2. Między wielką rybą w małym stawie a pławieniem się w cudzym blasku: konsekwencje porównań społecznych w klasie i szkole dla obrazu siebie i osiągnięć szkolnych gimnazjalistów 3. Inteligencja a sukcesy życiowe dwóch pokoleń. Longitudinalne badania "Warsaw Study" po transformacji społeczno- politycznej
  • Słowa kluczowe: Integracja, włączanie, niepełnosprawni
Ostatnio zmieniany wtorek, 10 grudzień 2013 20:42