shadow

Szukaj

Dodaj

poniedziałek, 19 sierpień 2013 10:26

Zespół badań nad realizacją zadań rozwojowych

Napisał 

Dodatkowe informacje

 • Nazwa zespołu: Zespól badań nad realizacją zadań rozwojowych
 • Prowadzący zespół: Dr hab., prof. APS Joanna Głodkowska
 • Członkowie zespołu: dr Barbara Marcinkowska, dr Marta Pągowska, dr Radosław Piotrowicz, dr Anna Prożych, dr Barbara Trochimiak, dr Małgorzata Walkiewicz, dr Grażyna Walczak, dr Magdalena Wałachowska, dr Katarzyna Wereszka, mgr Izabela Gelleta-Mac,
 • Jednostka organizacyjna: Zakład Podstaw Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Ogólna charakterystyka obszaru badawczego:

  Zespół projektuje i prowadzi badania nad realizacją zadań rozwojowych przez osoby ze specjalnymi potrzebami. Członkowie zespołu podejmowali indywidualne analizy empiryczne w zakresie konstruowania technik diagnostycznych do oceny między innymi dojrzałości szkolnej/wrażliwości edukacyjnej, orientacji przestrzennej, kompetencji komunikacyjnych, rozwoju rysunkowego, stylu wyjaśniania, rozwoju społecznego. Opracowania te pozwoliły rozpoznać funkcjonowanie dzieci, młodzież i dorosłych z lekką, umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, a także dzieci z autyzmem, uczniów z wadami słuchu i wadami wzroku. Aktualne działania badawcze skupione są głównie na wieku niemowlęcym i dzieciństwie (do 6. roku życia) oraz okresie dorastania (wczesna i późna adolescencja). Badania w pierwszym zakresie koncentrują się na opracowaniu narzędzi pomiaru, ocenie ich wartości psychometrycznej oraz na rozpoznaniu przyjętych obszarów funkcjonowania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Obszar drugi podejmuje analizy traktujące okres adolescencji jako czas kryzysu rozwojowego, budowania własnej tożsamości i czas przejścia od dzieciństwa do dorosłości. Sytuacja specjalnych trudności w uczeniu się osób w wieku młodzieńczym znacząco utrudnia, czy też ogranicza realizację zadań rozwojowych wynikających z ich wieku życia. Rozpoznanie nasilenia tych zakłóceń, determinant utrudnionej realizacji zadań rozwojowych to ważny cel nie tylko diagnostyczny, ale także ukierunkowujący działania edukacyjne, rehabilitacyjne czy terapeutyczne. W ten obszar analiz włączona jest także koncepcja terapii dydaktycznej, która może mieć zastosowanie przy konstruowaniu programów kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami na różnych etapach edukacyjnych.

 • Publikacje:

  Głodkowska, J.; Giryński, A. (red.) (2004). Osobowość, samorealizacja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, autonomia. Teoria, empiria, praktyka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową od dzieciństwa do późnej dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej Głodkowska, J. (2012). Konstruowanie umysłowej reprezentacji świata. Diagnoza, możliwości rozwojowe i edukacyjne dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie stałości i zmienności w pedagogice specjalnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej Marcinkowska B. (2013). Model kompetencji komunikacyjnych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną- w poszukiwaniu wzajemności i współpracy. Warszawa: Wydawnictwo APS. M. Pagowska (2012). Badania jakościowe w pedagogice specjalnej (koncepcja trajektorii cierpienia jako sposób analizy materiału empirycznego). Roczniki Pedagogiki Specjalnej Wydanie Jubileuszowe 15 Piotrowicz R.(2012): Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kompleksowe wsparcie terapeutyczne dziecka i rodziny. Diagnoza a program. Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN, Warszawa. Trochimiak, B. (2010). Efekty zabiegów pedagogicznych – monitorowanie osiągnięć ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: J. Głodkowska (red.) Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo APS Walkiewicz, M. (2002): Funkcjonalna ocena wzroku i proces wspomagania rozwoju widzenia u dzieci słabowidzących. Wyd. II. Warszawa, APS. Wereszka K. (2008): Wykrywanie i diagnozowanie niepełnosprawności słuchowej u dziecka [w:] D. Gorajewska (red.): Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie i szkole Wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa.

 • Słowa kluczowe: zdania rozwojowe, specjalne potrzeby edukacyjne, komunikacja, wspomaganie rozwoju dziecka, terapia dydaktyczna, profilaktyka oddziaływań, monitoring rozwoju
Ostatnio zmieniany wtorek, 10 grudzień 2013 20:42