shadow

Szukaj

Dodaj

środa, 09 październik 2013 11:53

Zespół badań nad efektywnością oddziaływań rewalidacyjnych

Napisał 

Dodatkowe informacje

 • Nazwa zespołu: Zespól badań nad efektywnością oddziaływań rewalidacyjnych
 • Prowadzący zespół: dr hab. prof. APS Andrzej Giryński
 • Członkowie zespołu: dr hab. prof. APS Andrzej Giryński, dr Sławomir Grzeszczyk, dr Patrycja Jurkiewicz, dr Barbara Marcinkowska, dr Marianna Marek–Ruka,dr Radosław Piotrowicz, dr Stefan Przybylski, dr Grażyna Walczak, dr Ewa Wapiennik – Kuczbajska, dr Agnieszka Wołowicz – Ruszkowska,mgr Katarzyna Smolińska, mgr Longina Myszkowska
 • Jednostka organizacyjna: Instytut Pedagogiki Specjalnej
 • Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Ogólna charakterystyka obszaru badawczego:

  Działalność naukowa Zespołu koncentruje się głównie na uwarunkowaniach procesu wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością, głównie z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością złożoną na różnych etapach życia. Obszary badawcze dotyczą zarówno bardzo wczesnych oddziaływań rewalidacyjnych podejmowanych m. in. w ramach wczesnego wspomagania i wczesnej interwencji, jak również efektywności oddziaływań rewalidacyjnych na etapie edukacji szkolnej, aż po problematykę wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu dorosłym. 


  dr hab. prof. APS Andrzej Giryński
  •    Wybrane aspekty egzystencji i funkcjonowania interpersonalnego osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  •    Jest pracownikiem Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Zakład Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie.

  1. dr Sławomir Grzeszczyk
  •    Rehabilitacja osób, w tym dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu; rehabilitacja – jej szeroki zakres i wieloaspektowość, a zwłaszcza znaczenie sportu jako formy rehabilitacji w życiu osób niepełnosprawnych, uprawiających wybrane dyscypliny sportowe.
  •    Jest pracownikiem Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Zakład Rehabilitacji.

  2. dr Patrycja Jurkiewicz
  •    Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych; rodzeństwo, rodzina osób z niepełnosprawnością oraz nauczyciele szkół specjalnych i ogólnodostępnych.
  •    Jest pracownikiem Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Zakład Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie.

  3.  dr Barbara Marcinkowska
  •    Kompetencje społeczne osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – rozpoznanie i wpieranie rozwoju.
  •    Jest pracownikiem Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Zakład Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie.

  4. dr Marianna Marek–Ruka
  •    Szanse i zagrożenia w edukacji integracyjnej i włączającej osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce i UE.
  •    Jest pracownikiem Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Zakład Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie.

  5. mgr Longina Myszkowska
  •    Problem badawczy: „Programowanie i realizowanie zadań edukacyjno-rehabilitacyjno-terapeutycznych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością złożoną w warunkach instytucjonalnych” (zatrudnienie: dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznej)

      
  6. dr Radosław Piotrowicz
  •    Ocena systemu wczesnego wspomagania  rozwoju w opinii rodziców dzieci w wieku 0-6 lat; ocena rozwoju dzieci w zakresie percepcyjno-motorycznym 0-12 m-cy; jakość życia rodzin z dzieckiem o zaburzonym rozwojem psychoruchowym w wieku 0-6 lat.
  •    Jest pracownikiem Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Zakład Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie.

  7. dr Stefan Przybylski
  •    Uwarunkowania kształcenia dzieci z niepełnosprawnością w systemie integracyjnym.
  •    Jest pracownikiem Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Zakład Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie.

  8. mgr  Katarzyna Smolińska
  •    Poziom kompetencji edukacyjnych uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
  •    Jest pracownikiem Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Zakład Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie.

   9.   dr Grażyna Walczak
  •    Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością i niepełnosprawnością złożoną oraz wspieranie ich rodzin; rozwijanie umiejętności widzenia dzieci z uszkodzonym wzrokiem.
  •    Jest pracownikiem Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Zakład Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie.

   10.  dr Ewa Wapiennik – Kuczbajska
  •    Sytuacja  osób z niepełnosprawnością intelektualną rozpatrywana w kontekście praw człowieka.
  •    Jest pracownikiem Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Zakład Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie.

   11.  dr Agnieszka Wołowicz – Ruszkowska
  •    Społeczno – kulturowe uwarunkowania funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, problematyką nierówności społecznych, zwłaszcza ze względu na niepełnosprawność i płeć (gender equality).
  •    Jest pracownikiem Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Zakład Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie.


   

 • Publikacje:

  Publikacje, najważniejsze dla tematyki zespołu

  Glodkowska J. (2012). Konstruowanie umysłowej reprezentacji świata. Diagnoza, możliwości rozwojowe i edukacyjne dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie stalości i zmienności w pedagogice specjalnej. Wyd. IMPULS, APS., Kraków, warszawa

  Marcinkowska B. ( 2013). Model kompetencji komunikacyjnych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Wyd. APS, Warszawa

  Wołowicz Ruszkowska A. ( 2013). Zanikanie@ Trajektoria tożsamości kobiet z niepełnosprawnością. Wyd. APS, Warszawa  Temat  badań wspólnych    

  Uwarunkowania procesu wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością: od dzieciństwa ku dorosłości.    Indywidualne tematy badawcze  

   dr hab. prof. APS Andrzej Giryński
  Wybrane aspekty psychospołecznych uwarunkowań  zachowań nieprzystosowawczych osób o zróżnicowanym poziomie intelektualnym

  1.    dr Sławomir Grzeszczyk
  Sport jako forma rehabilitacji w życiu osób niepełnosprawnych

  2.    dr Patrycja Jurkiewicz
  1.    Poczucie osamotnienia a poczucie koherencji u rodzeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną
  2.    dr Barbara Marcinkowska
  Kompetencje komunikacyjne osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

  3.    dr Marianna Marek -Ruka
  Dynamika przemian w edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz aktualne dylematy w aspekcie doświadczeń praktyczno- pedagogicznych

  4.    mgr Longina Myszkowska

  5.    dr Radosław Piotrowicz
  Ocena systemu wczesnego wspomagania  rozwoju w opinii rodziców dzieci w wieku 0-6 lat

  6.    dr Stefan Przybylski   
  Uwarunkowania kształcenia dzieci z niepełnosprawnością w systemie integracyjnym

  7.    mgr Katarzyna Smolińska
  Determinanty osiągnięć edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  8.   dr Grażyna Walczak
  Realizacja procesu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w aspekcie rekomendacji unijnych
   
   9.  dr Ewa Wapiennik – Kuczbajska
  Ocena postępu implementacji w Polsce Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz Europejskiej Strategii Niepełnosprawności 2010-2020

  10.  dr Agnieszka Wołowicz – Ruszkowska
  Badanie rodzin kobiet z niepełnosprawnością  Przewidywane publikacje    

  dr hab. prof. APS Andrzej Giryński
  •    Doświadczanie mobbingu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną a ich poczucie lęku
  •    Doświadczanie przemocy w środowisku rówieśniczym przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną a ich  asertywność

  1. dr Sławomir Grzeszczyk
  •    Rys historyczny sportu niepełnosprawnych w Polsce i na świecie
  •    Psychospołeczne aspekty sportu uprawianego przez osoby niepełnosprawne
  •    Wpływ uprawiania sportu na stan emocjonalny sportu niepełnosprawnych
  •    Znaczenie sportu jako formy rehabilitacji w życiu osób niepełnosprawnych

  2. dr Patrycja Jurkiewicz
  •    Jurkiewicz P., (2013), Co może zniechęcić nauczycieli do pracy w szkole? (w:) Fr. Szlosek, H. Bednarczyk (red.) 40 lat Polskiej Pedagogiki Pracy. Edukacja- Praca- Kariera, Wydawnictwo: Instytut Technologii Eksploatacji- Państwowy Instytut Badawczy, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa- Radom;
  •    Oddano do druku: Proces identyfikacji zawodowej nauczycieli przez pryzmat wartości. Studium teoretyczno- empiryczne;
  •    Oddano do druku: Rodzice wobec seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie;
  •    Oddano do druku: Normalizacja po polsku, czyli historia Kuby- niepełnosprawnego pracownika przedszkola, o którym pisano w gazecie…;
  •    Oddano do druku: System wartości pedagogów specjalnych;
  •    Oddano do druku: Jurkiewicz P., Biernat R. Świadomość zdrowia publicznego w kontekście palenia papierosów uczniów zawodowych szkół specjalnych- komunikat z badań. Płock: PWSZ
  •    Oddano do druku: Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Pedagogika Specjalna- Koncepcje i Rzeczywistość
  •    Oddano do druku: Oczekiwania studentów kierunków humanistycznych i technicznych wobec promotora.

  3. dr Barbara Marcinkowska
  •    Model kompetencji komunikacyjnych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – w poszukiwaniu wzajemności i współpracy (monografia)
  •    Komunikacja osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualna(artykuł)

  4. dr Marianna Marek –Ruka
  •    Dynamika przemian w edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz aktualne dylematy w aspekcie doświadczeń praktyczno- pedagogicznych   
  •    Aktywizacja społeczno- zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie. Będzie to rozszerzenie i aktualizacja publikacji wydanej w 2001 roku.

  5. mgr Longina Myszkowska

  6. dr Radosław Piotrowicz
  •    Piotrowicz R. Wczesna interwencja-pomoc dziecku i rodzinie. Poznanie-wspieranie w rozwoju-jak wspomagać rozwój małego dziecka w środowisku naturalnym. APS, Warszawa (plan wydawniczy APS)

  7. dr Stefan Przybylski

  8.mgr  Katarzyna  Smolińska
  •    Model pracy z uczniem z lekką niepełnosprawnością intelektualną  

   9.   dr Grażyna Walczak
  •    Nauczyciel i dziecko w przestrzeni edukacyjnej. Materiały z konferencji, APS, Warszawa
  •    Diagnoza i terapia dzieci ze złożonymi zaburzeniami rozwoju uwarunkowanymi genetycznie. Z doświadczeń terapeutów.
              Książka /red./
  •    Wczesne wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami. Książka

   10.  dr Ewa Wapiennik – Kuczbajska
  •    Raport końcowy z projektu UNCRPD Implementation

  11.  dr Agnieszka Wołowicz – Ruszkowska
  •    Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością, Wydawnictwo APS, Warszawa 2013
  •    Trajektorie biograficzne. Badanie zmian tożsamości u kobiet z niepełnosprawnością – publikacja pokonferencyjna, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2013
  •    Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualna na otwartym rynku pracy w Polsce, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2013

   

 • Słowa kluczowe: Niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność złożona rewalidacja, rehabilitacja, wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju, rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
Ostatnio zmieniany środa, 09 październik 2013 12:16