shadow

Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej i włączającej - studia podyplomowe. 2009-2011. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Dodatkowe informacje

  • Nazwa projektu: Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej i włączającej - studia podyplomowe. 2009-2011. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  • Ogólna charakterystyka projektu:

    W ramach projektu opracowano koncepcję studiów podyplomowych, specjalność edukacja integracyjna i włączająca. Opracowano komplet materiałów dydaktycznych. Wydano publikację  Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej - wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne pod redakcją dr hab. prof. APS Joanny Głodkowskiej. Przygotowano  w zawodzie Pedagog Specjalny 93. nauczycieli szkół ogólnodostępnych i integracyjnych w I edycji (47 słuchaczy) i w II edycji (46 słuchaczy).