shadow

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu. 2005-2008, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Dodatkowe informacje

  • Nazwa projektu: Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu. 2005-2008, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  • Ogólna charakterystyka projektu:

    W latach 2005-2008 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej realizowała dwie edycje studiów podyplomowych współfinansowanych ze środków budżetu państwa i EFS z zakresu pedagogiki specjalnej w ramach projektu "Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu". Realizacja projektu pozwoliła nadać kwalifikacje zawodowe nauczycielom szkół ogólnodostępnych do prowadzenia zajęć lub przedmiotu z uczniami z niepełnosprawnością dla pięciu specjalności(I edycja-350 nauczycieli) i siedmiu specjalności (II edycja- 500 nauczycieli).