shadow

„Pedagogika specjalna - nowa specjalność”

Dodatkowe informacje

 • Nazwa projektu: „Pedagogika specjalna - nowa specjalność”
 • Ogólna charakterystyka projektu:

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) zrealizowała projekt pt.: „Pedagogika specjalna - nowa specjalność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.
  Celem projektu jest wzmacnianie potencjału dydaktycznego uczelni poprzez:
  •dostosowanie programu studiów na kierunku pedagogika specjalna do potrzeb rynku pracy (przygotowanie i realizacja nowej specjalności - studia II stopnia);
  •rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni o programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej w formie kształcenia ustawicznego (studia podyplomowe i zróżnicowane programowo kursy doskonalące przygotowujące nauczycieli szkół ogólnodostępnych do pracy z uczniami z niepełnosprawnością);
  •podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej w celu podwyższania jakości nauczania przez opracowanie i wdrożenie systemu szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających w zakresie nowych metod kształcenia (seminaria tematyczne dla młodych pracowników Instytutu Pedagogiki Specjalnej);
  •stworzenie warunków studentom niepełnosprawnym do korzystania z oferty edukacyjnej uczelni (opracowanie materiałów dydaktycznych dla studentów niepełnosprawnych oraz przeprowadzenie seminariów dla pracowników Akademii na temat kształcenia studentów z niepełnosprawnością).
  Okres realizacji: 01.08.2009 - 31.07.2013.

  „Pedagogika specjalna - nowa specjalność”