shadow

„Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła”

Dodatkowe informacje

 • Nazwa projektu: „Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła”
 • Ogólna charakterystyka projektu:

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej realizuje projekt pt: „Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła”
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie  3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe
  Okres realizacji 01.08.2010 – 31.10.2014
  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  wraz z Partnerami Projektu:
  1.Urzędem M.ST. Warszawy,
  2.Fundacją Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie,
  3.Didasko s.j. J. P. Białobrzescy,
  4.Organizacją Edukacja Pro Futuro Spółka z o.o. w Warszawie
  5.Towarzystwem Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych w Milanówku,
  6.Warszawskim Kołem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
  realizuje projekt, którego celem jest stworzenie nowego systemu organizowania i realizacji praktyk umożliwiającego poprawę jakości przygotowania studenta do wykonywania zawodu nauczyciela.

  https://praktyki.aps.edu.pl/