shadow
poniedziałek, 27 styczeń 2014 08:39

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA)

Napisał 

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA)

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowym celem działań Komisji jest wspieranie polskich uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia oraz w osiąganiu standardów edukacyjnych na miarę najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni akademickiej. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej oparte będą na uchwałach PKA:
Nr 961/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku, dotyczącej oceny programowej
Nr 962/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku, dotyczącej oceny instytucjonalne.

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA)