shadow

Logopedia

Przygotowuje do pracy na stanowisku logopedy. Absolwent uzyskuje kompetencje w zakresie diagnozowania i terapii logopedycznej.