shadow

Profilaktyka społeczna z resocjalizacją

Przygotowuje do pracy z osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, pedagogów ulicy, wychowawców pracujących w środowisku otwartym. Absolwent nabywa kompetencje w zakresie profilaktyki społecznej, diagnozy i korygowania zachowań.