shadow

Resocjalizacja i socjoterapia

Przygotowuje do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie na stanowisku wychowawcy w zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych i w schroniskach dla nieletnich. Absolwent nabywa kompetencje w zakresie profilaktyki społecznej, diagnozy i korygowania zachowań oraz pedagogiki penitencjarnej.