shadow

Tyflopedagogika

Przygotowuje do pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi na stanowisku nauczyciela w przedszkolach i szkołach integracyjnych, w przedszkolach i szkołach specjalnych oraz poradniach rehabilitacyjnych. Absolwent uzyskuje przygotowanie w zakresie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, konstruowania indywidualnych programów, terapii oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji.