shadow

Zawód Pedagog Specjalny

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie opracowała projekt wniosku o zgłoszenie do Klasyfikacji zawodów i specjalności (KZiS) nowego zawodu pedagog specjalny. Projekt został przekazany do konsultacji w środowisku naukowym i środowisku związanym z praktyką szkolną, a następnie przesłany do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, wniosek przesłano do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 

Zespół ekspertów, przygotowujący dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projekt zaktualizowanej klasyfikacji zawodów i specjalności, wydał pozytywną ocenę wniosku. Tym samym ujął zawód pedagog specjalny w projektowanej klasyfikacji pod numerem 235919 w kategorii 2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani (Załącznik do rozporządzenia MNiPS z dnia 22.05.2013).
Obecnie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace legislacyjne związane z nowelizacją rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy i zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z późn. zm.). Projekt nowego rozporządzenia z dnia 22 maja 2013 r. wraz z zaktualizowaną klasyfikacją jest przedmiotem konsultacji z resortami i partnerami społecznymi. Udostępniony jest również na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych).


7 sierpnia 2014 roku zostało podpisane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.  Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

•  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku i zakresu jej stosowania ( z dnia 7 sierpnia 2014 r.)