shadow
poniedziałek, 28 październik 2013 08:33

NOWA AUDIOFONOLOGIA

Dodatkowe informacje

 • Tytuł: Nowa Audiofonologia
 • Wydawnictwo: Instytut Narządów Zmysłów
 • Opis:

  Czasopismo "Nowa Audiofonologia" poświęcone jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej, logopedii, surdologopedii, językoznawstwa, psychologii, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikowane są w nim prace przeglądowe, prace oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, a także sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

  Celem czasopisma jest nie tylko zaoferowanie lekarzom i innym naukowcom, a także praktykom reprezentującym różne dziedziny, znakomitego forum wymiany doświadczeń, lecz także zapewnianie istotnej wiedzy pomocnej w pracy z pacjentami z zaburzeniami słuchu, głosu, mowy i równowagi. Czytelnicy mają bezpłatny dostęp do publikowanych artykułów przez stronę internetową www.nowaaudiofonologia.pl, a także mogą zamówić wersję papierową czasopisma " Nowa Audiofonologia".

  Autorzy nie ponoszą żadnych opłat za zgłoszenie, publikację i recenzję nadesłanych artykułów. Artykuły poddawane są recenzjom wiodących autorytetów z danej dziedziny nauki i praktyki.

  Redaktorem naczelnym czasopisma "Nowa Audiofonologia" jest prof. dr hab. n. med. dr h. c. Henryk Skarżyński.


  Opis zaczerpniety ze strony www.nowaaudiofonologia.pl